UŽ Derventa: Završen ciklus radionica o prevenciji nasilja

Završen je ciklus od šest radionica za žene liderice iz deset mjesnih zajednica u okviru projekta „ Žene liderice iz mjesnih zajednica u prevenciji nasilja „—„ koji je podražan od Američke   ambasade u BiH. Realizovane teme na radionicama pomogle su ženama da se upoznaju sa  o oblicima i vrstama nasilja, mjerama zaštite, načinima preventivnog djelovanja  i pomoći žrtvama i počiniocima nasilja.Učesnice  su istakle da im je ovaj ciklus radionica pomogao da se informišu , da  se osnaže i da su spremne da svoja znanja prenesu i drugim ženama u svojim mjesnim zajednicama.

Najjači utisak  na učesnice ostavio je film o nasilju u porodici .Istakle su da je potrebno sistemski rješavati problem , osnaživati zaposlene u institucijama da problem riješe do kraja i omogućiti i žrtvi i nasilniku svaku vrstu pomoći kako bi se problem  riješio.Jako je važno prijaviti nasilje u porodici kako bi institucije mogle na vrijeme da djeluju.Prisustvujući na radionicama učesnice su ostvarile međusobne kontakte , čule različite priče, iskustva, naučile  nove stvari i , kako je jedna od njih naglasila , dobile motivaciju da rade na osnaživanju   žena i prevenciji nasilja u svojim sredinama.

Važno je istaći da su u ovaj projekat  uključene žene iz deset mjesnih zajednica  što će pomoći širenju mreže prevencije u borbi protiv nasilja u porodici gdje su žrtve žene , djeca ,a i starije osobe. Učesnice  su istakle da će se više angažovati u svojim sredinama da prepoznaju nasilje i da pomognu i podrže žrtve .

Projektni tim UŽ Derventa kao realizator ovih aktivnosti zadovoljan je  aktivnostima  žena u radu na radionicama i nastaviće da sarađuje s njima u realizaciji projektnih aktivnosti koje su predviđene u narednom periodu.

UŽ Derventa