Home GRADOVIDerventa Raspored planiranih prekida u isporuci električne energije

Raspored planiranih prekida u isporuci električne energije

by Dejan

Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 10.08.2022 godine u vremenu od 08.00 do 15.00 planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Derventa tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na sledećim lokacijama Žarevac , koje se napajaju sa trafo područja: Žeravac 2.
U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci biće kraći od najavljenog.

Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 11.08.2022 godine u vremenu od 08:00 do 14:00 časova planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Derventa tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na sledećim lokacijama Kuljenovci, Agići, Turski Lužani, Miškovci, Rapćani , Donji Detlak, Kalenderovci, Gornji Detlek i Drijen , koje se napajaju sa trafo područja: Agići – Škola,Miškovci 1,Miškovci 2 – Škola,Miškovci 3 – Zemunovići,Agići,Kuljenovci Mobis,Turski Lužani,Rapćani,Donji Detlak – Sivci,Donji Detlak – Ratkovci,Kalenderovci – Barbarište,Turski Kalenderovci,Kalenderovci 1 – Štale,Kalenderovci – Đuraš,D. Detlak – Jevđić,Kalenderovci – Malić,G. Detlak – Bjelošević,G. Detlak – Čolić,G. Detlak – Kovačevići,G. Detlak – Bijelići,G. Detlak – Railići,Drijen 1 – Milovanović,Drijen 3 – Bašić,Drijen 2,Drijen – Vodovod,Kuljenovci – Matijevići,Kuljenovci – groblje,Derventski Lug – Ćebedžija,G. Detlak – Subići,Miškovci 4 – Repetitor,Miškovci 5 – Vlajići,Kuljenovci 1 – Olujići,Rapćani-Davidovići,G. Detlak – Kolonija,D. Detlak – Martići,Kuljenovci – Ekonomija.
U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci biće kraći od najavljenog.

Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 12.08.2022 godine u vremenu od 08:00 do 14:00 časova planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Derventa tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na sledećim lokacijama Rapćani, Donji Detlak, Kalenderovci, Gornji Detlak i Drijen , koje se napajaju sa trafo područja: Rapćani,Donji Detlak – Sivci,Donji Detlak – Ratkovci,Kalenderovci – Barbarište,Turski Kalenderovci,Kalenderovci 1 – Štale,Kalenderovci – Đuraš,D. Detlak – Jevđić,Kalenderovci – Malić,G. Detlak – Bjelošević,G. Detlak – Čolić,G. Detlak – Kovačevići,G. Detlak – Bijelići,G. Detlak – Railići,Drijen 1 – Milovanović,Drijen 3 – Bašić,Drijen 2,Drijen – Vodovod,G. Detlak – Subići,Rapćani-Davidovići,G. Detlak – Kolonija,D. Detlak – Martići.
U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci biće kraći od najavljenog.

Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju, kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu, za šta ne snosimo odgovornost.

Elektro Doboj

Preporučujemo