Rang liste sa junskog upisnog roka JU SŠC “Mihajlo Pupin”

Rang liste sa junskog upisnog roka JU SŠC “Mihajlo Pupin”

Gimnazija, opšti smjer

Gimnazij, računarsko informatički smjer

tehničari elektroenergetike

Elektroničari – mehaničari

Električari