Održana 17. sjednica Kolegijuma Skupštine opštine

Devetnaesta sjednica Skupštine opštine Derventa biće održana 30.maja 2018. godine, odlučeno je danas na 17. sjednici Kolegijuma Skupštine opštine.

Predloženi dnevni red biće dopunjen sa prijedlogom zaključka o utvrđivanju nacrta Regulacinog plana “Rampa”.

Pored niza tačaka koje se odnose na kadrovska rješenja u pojedinim ustanovama ,odbornici će razmatrati i prijedlog utvrđenog suficita i neutrošenih namjenskih sredstava za 2017.godinu,rebalans budžeta opštine za 2018.godinu,prijedlog o izmjeni odluke o izvršenju budžeta za 2018. godinu te izvršenje budžeta za prva tri mjeseca tekuće godine.

Biće razmatran i prijedlog izmjena plana kapitalnih ulaganja za 2018.godinu, prijedlog o donošenju odluke o izradi prostornog plana opštine kao i izvještaj o procjeni njegovog uticaja na životnu sredinu.Odbornici će odlučivati i o visini naknade predsjednicima savjeta mjesnih zajednica,o prijedlogu odluke o donošenju revizije dijela regulacionog plana “Rampa-Sajmište”, a razmatraće i informacije o zimskom održavanju lokalnih putnih pravaca i gradskih ulica u periodu od 15.novembra 2017.do 15.marta 2018.godine, o zapošljavanju na području opštine, broju i strukturi nezaposlenih lica kao i o potrebnim kadrovima za razvoj opštine, o stipendiranju studenata u školskoj 2017/18.godini i o sportskim aktivnostima i rezultatima sportskih kolektiva u protekloj godini.

Odbornici će razmatrati i niz tačaka vezanih za rješenja o korišćenju gradskog građevinskog zemljišta u državnoj svojini.

Na sjednici je usvojen i zapisnik sa 16. sjednice Kolegijuma.

derventa.ba