Lišena slobode lica koja su otuđila putničko vozilo na području Dervente

Policijski službenici Sektora kriminalističke policije CJB Doboj, 07.08.2015. godine
Okružnom tužolaštvu Doboj podnijeli su izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv tri lica sa inicijalima: D.R., P.B., oba sa područja opštine Bijeljina i J.K., sa područja grada Banjaluka, zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo teške krađe na području opštine Derventa u kome je predmet otuđenja bilo putničko motorno vozilo marke „mercedes“ , vrijednosti oko 100.000, 00 KM.
Policijski službenici SKP CJB Doboj su na osnovu prikupljenih operativnih saznanja i preduzetih istražnih mjera i radnji u cilju prikupljanja materijalnih dokaza , utvrdili da postoje osnovi sumnje da su D.R. i P.B. dana 20.07.2015. godine na području opštine Derventa otuđili naprijed navedeno vozilo iz kruga privrednog društva „SANINO“ d.o.o. Derventa. Navedena lica su otuđeno vozilo prevezli na područje opštine Banjaluka gdje su isto predali trećeprijavljenom licu koje je predmetno vozilo odvezlo na prikrivenu lokaciju u cilju dalje preprodaje istog i pribavljanja protivpravne imovinske koristi. Policijski službenici Sektora kriminalističke policije CJB Doboj su u saradnji sa policijskim službenicima Uprave kriminalističke policije MUP-a RS navedeno vozilo locirali i pronašli na području grada Banjaluka, nakon čega je isto vrađeno oštećenom.

Dana 07.08.2015. godine na osnovu prethodno raspisane potrage CJB Doboj lice D.R. lišeno je slobode od strane granične policije BIH na prelazu između H.Novog i Trebinja, koje je nakon toga preuzeto od strane policijskih službenika Sektora kriminalističke policije CJB Doboj. Istog dana u večernjim časovima u saradnji sa policijskim službenicima CJB Trebinje slobode je lišen P.B.. Nad oba naprijed navedena lica je izvršena kriminalistička obrada i isti su predati u nadležnost OT Doboj, dok je trećeprijavljeno lice J.K. trenutno nedostupno i za istim je raspisana potraga od strane MUP-a RS.