Elektro Doboj: Višednevni prekida u napajanju zbog planiranih radova

Foto: Radio Derventa

Zbog planiranih radova na sanaciji priključaka na TS Kostur, dana 03.02.2020.g.(Ponedeljak),u vremenu od 08:00 h do 14:00 h bez napajanja električnom energijom će ostati potrošači koji se napajaju sa TS Kostur. Zastoj o isporuci električne energije se odnosi na potrošače u naselju:Kostura i dijela Živinica.

Zbog planiranih obimnijih radova na zamjeni provodnika i ovjesne opreme na dalekovodu 35 kV Derventa – Modran u dane:

04.02.20.g. (Utorak),
05.02.20.g. (Srijeda),
06.02.20.g. (Četvrtak),
07.02.20.g. (Petak) i
08.02.20.g. (Subota)

u vremenskom periodu od 08:00 h do 17:00 h

bez napajanja električnom energijom će ostati potrošači koji se napajaju sa DV 35 KV Derventa – Modran, odnosno, Čvorne trafostanice 35/10 kV u Modranu. Svi dalekovodi 10 kV iz ČTS Modrana ostaju u beznaponskom stanju u pomenute dane i vremenskom periodu. Zastoj o isporuci električne energije se odnosi na potrošače u naselju:

Modran, Živinice, Zelenike, Kostur, Cerovi, Šušnjari, Bunar, Bukovac, Stanići, Gradina, Velika, Dažnica, Velika Sočanica, Mala Sočanica, Mišinci, Veliki Prnjavor, Mali Prnjavor, Gornja Lupljanica, Donja Lupljanica, Gornji Cerani, Donji Cerani, Osinjski Klenovac, Crnča, Osinja, Pojezina i Donja Osinja.

Zbog planiranih radova u čvornoj trafostanici u Derventi, dana 05.02.2020.g.(Srijeda),u vremenu od 09:00 h do 13:00 h bez napajanja električnom energijom će ostati potrošači koji se napajaju sa ALTS Pekara,ZTS Šumaruja i ZTS Jedinstvo. Zastoj o isporuci električne energije se odnosi na potrošače u ulici:Željeznička,1.Maja i Marije Bursać.