Elektro Doboj: Prekid u napajanju zbog planiranih radova

Zbog planiranih radova na zamijeni dotrajalih stubova na odcjepnom dalekovodu za Donju Osinju dana 11.11.2019. godine (Ponedjeljak) bez napajanja električnom energijom će ostati potrošači koji se napajaju sa tog dalekovoda u vremenu od 08:30 do 14:30.

Zastoj o isporuci električne energije od 08:30 h do 14:30 h. se odnosi na potrošače u naselju:Dijela Osinje,Donje Osinje i Crnča zaselak Perići.

Takođe obavještavamo potrošače na području Osinje,Pojezine,D.Cerana i G.Cerana da će dana 11.11.2019. godine (Ponedjeljak) bez napajanja električnom energijom ostati u vremenu od pet minuta, od 08:30 do 08:35 i 14:30 do 14:35 radi izbacivanja i ubacivanja linijskog rastavljača za Donju Osinju.