Elektro Doboj: Prekid u napajanju zbog planiranih radova

Zbog planiranih radova u ČTS Derventa na KO 10 kV odvodu Miškovci od strane Elektroprenosa BiH, dana 20.10.2019. godine (Nedjelja) u vremenu od 09:00 h do 11:00 h, bez napajanja električnom energijom će ostati potrošači koji se napajaju sa DV 10 kV odvoda Miškovci.

Zastoj o isporuci električne energije od 09:00 h do 11:00 h. se odnosi na potrošače u naselju: Jasenci,Derventski Lug i dio Agića.