Elektro Doboj: Prekid u napajanju zbog planiranih radova

Zbog planiranih radova na ugradnji betonskih stubova na dalekovodu Crnča, dana 15.10.2019.g.(Utorak) u vremenu od 09:00 h do 14:30 h, bez napajanja električnom energijom će ostati potrošači koji se napajaju sa DV 10 Kv Modran – Crnča.Zastoj o isporuci električne energije se odnosi na potrošače u naselju:Dijela Crnče,dijela Male Sočanice i Velikog Prnjavora.

Elektro Doboj