Home GRADOVIDerventa Centar za kulturu: Promocija knjige “Od Detlaka do Ist Rivera” Sredoja Novića