Veterani podijelili svoja iskustva sa mladima

Jedna od osnovnih aktivnosti Regionalne mirovne inicijative -ReMi mreže je program “Konstruktivna upotreba veteranskog iskustva-KUVI” koji se provodi u saradnji sa Centrom za ratnu traumu iz Novog Sada i koji je protekle dvije godine podržan od fondacije”Konrad Adenauer Stiftung” iz Njemačke.

Program “KUVI” ima za cilj demistifikaciju rata kao društvene pojave,odbijanje nasilja kao metoda rješavanja konflikata, prevenciju nasilja među mladima ali i izgradnju kritičkog odnosa prema ratu.S tim u vezi je u organizaciji ReMi mreže i udruženja “Pravi požar”iz Dervente, a uz podršku misije OSCE-a u BiH održan  dvodnevni edukativni seminar za učesnike ovog programa.

Osnovna ideja programa je da se ratno iskustvo veterana kvalitetno iskoristi za opšte društveno dobro i izgradnju održivog mira u Republici Srpskoj i BiH.

“Ovo je jedan specifičan način rada kroz koji želimo da pokažemo mladim ljudima kako rat,kao najekstremniji oblik nasilja, može da ostavi posljedice na pojedinca,porodicu i cijelu zajednicu.Broj dijaloga,njih preko pedeset,koje smo do sada realizovali,pokazuje da su mladi ljudi veoma zainteresovani da saznaju o dešavanjima iz naše bliske prošlosti.Ovaj program se zasniva na otvaranju dijaloga između veterana i mladih,a ciljne grupe čine srednjošlkolci, studenti, navijačke grupe, a model je primjenjiv i na druge grupe zajednice”, istakao je Spasoje Kulaga iz Udruženja “Pravi požar”.

Dio seminara obuhvatio je i dijalog” u okviru kojeg su mladi iz Dervente imali priliku da razgovaraju sa ratnim veteranima i od direktnih učesnika rata dobiju odgovore o iskustvima koja nose iz ratnih događanja.

Seminar su vodili psiholozi Centra za ratnu traumu iz Novog Sada Vladan Beara,Tamara Bokšić i Branislava Stević koji su veterane edukovali za nastavak rada u “KUVI” programu i u narednom periodu.Zajednička edukacija je,između ostalog, obuhvatila teme iz osnova komunikacije, osnova razumijevanja traume kao i komunikacijskih vještina.

derventa.ba