Veći broj potrošača bez električne energije zbog planiranih radova

Foto: Radio Derventa

Zbog planiranih radova redovnog održavanja i ispitivanja opreme u „ČTS 110/35/10kV Derventa“ od strane preduzeća „Elektroprenos Banja Luka“ OP Tuzla, doći će do prekida u snabdjevanju el. energijom naselja koji snabdijeva dalekovod 35 KV Derventa – Modran dana 26.06.2020.g.u vremenskom periodu od 10:00 – 13:00 sati.Bez napajanja ostaje čvorna trafostanica u Modranu. Zastoj o isporuci električne energije se odnosi na potrošače u naselju:
Modran, Živinice, Zelenike, Kostur, Cerovi, Šušnjari, Bunar, Bukovac, Stanići, Gradina, Velika, Dažnica, Velika Sočanica, Mala Sočanica, Mišinci, Veliki Prnjavor, Mali Prnjavor, Gornja Lupljanica, Donja Lupljanica, Gornji Cerani, Donji Cerani, Osinjski Klenovac, Crnča, Osinja, Pojezina i Donja Osinja.

 

Zbog planiranih radova na dalekovodu Osinja ,odcjep za Pojezinu dana 26.06.2020.g.(Petak) u vremenu od 08:40 h do 14:10 h bez napajanja električnom energijom će ostati potrošači koji se napajaju sa DV 10 Kv Osinja odcjep Pojezina.Dio potrošača u G.Ceranima i Donjim Ceranima bez napajanja električnom energijom će ostati u vremenu od pet minuta, od 08:40 do 08:45 i 14:05 do 14:10 radi izbacivanja i ubacivanja linijskog rastavljača.
Zastoj o isporuci električne energije se odnosi na potrošače u naselju:Pojezina.