Udruženja žena “Derventa”: Prekinimo tišinu o nasilju nad ženama

Udruženje žena Derventa je u okviru 16 dana aktivizma žena u borbi protiv nasilja provelo kampanju s ciljem senzibilizacije javnosti o značaju preventivnog djelovanja u borbi protiv nasilja nad ženama i djevojkama.

Kampanja je jedna od aktivnosti u projektu „Prekidamo tišinu o rodno zasnovanom nasilju„ koji je podržan od EIŽ.

Volonterke i aktivistkinje Udruženja dijelile su propagandni materijal u gradu I u mjesnim zajednicama u kojima je realizovan projekat.

Poruka kampanje je da nasilje nije stvar pojedinca, nego zajednički problem svih nas jer je nasilje nad ženama zločin.