U toku je izrada Plana interventnih nabavki proizvoda,roba i sredstava

U saradnji između Ministarstva trgovine i turizma RS i opštine Derventa u toku je izrada Plana interventnih nabavki proizvoda,roba i sredstava RS vezano za slučaj ozbiljnog poremećaja na tržištu.

Nakon prestanka važenja Zakona o robnim rezervama RS stupio je na snagu Zakon o interventnim nabavkama RS u kojem je preciziran način i saradnja između jedinica lokalnih samouprava i Ministarstva trgovine i turizma RS u pravljenju Plana interventnih nabavki proizvoda, roba i sredstva u slučaju ozbiljnih poremećaja na tržištu (prirodne nepogode,ekološke katastrofe  i drugih vanrednih prilika koje dovode do nestašice dobara za potrebe privrede i snabdjevanje stanovništva).

“Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti uputilo je zvanični dopis privrednim društvima sa područja opštine Derventa da apliciraju prema Ministarstvu trgovine i turizma RS da njihova kompanija bude jedan od nosilaca snabdjevanja na području opštine u navedenim uslovima”, kaže v.d. načelnik pomenutog odjeljenja, Dragan Pajić.

Pajić je apostrofirao da blagovremeno i efikasno obezbjeđivanje  proizvoda,roba i sredstva iz oblasti poljoprivredne proizvodnje (poljoprovredni proizvodi,voda i rezerve mesa u živoj stoci) , industrijsko-prehrambene proizvode, energetske proizvode i derivate nafte prema materijalno-tehničkoj osposobljenosti privrednih društava na području naše opštine čime bi spremno dočekali navedene uslove.

“Finansijska sredstva za interventne nabavke proizvoda, roba i sredstava u uslovima ozbiljnih poremećaja na tržištu obezbjeđuju se u budžetu Republike Srpske prema tržišnim cijenama nastalim prije poremećaja”, dodaje Pajić.

Pored direktnog kontakta sa privrednim društvima u Derventi obavještenje o učešću u Plana interventnih nabavki proizvoda, roba i sredstva u slučaju ozbiljnih poremećaja na tržištu objavljeno je na zvaničnoj internet adresi opštine Derventa. Rok za prijavu privrednih društava je 11.09.2017.god.

Na ovaj način pokušaće se dati stimulans privrednim društvima u Derventi da učestvuju u programima koje finansira Vlada RS sa ciljem obezbjeđivanja potrebnih sredstava u slučaju ozbiljnih poremećaja na tržištu.