Turistička organizacija postavila nove znakove

JU „Turistička organizacija opštine Derventa“ realizovala je projekat postavljanja turističke signalizacije,treća faza,za koje je sredstva obezbijedilo Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske, u iznosu od 5.000 KM.

Znakovi turističke signalizacije su postavljeni na šest lokacija u gradu i sedam lokacija van gradskog područja, na putnim pravcima prema Kalenderovcima i Osinji. Oni usmjeravaju prema značajnim vjerskim objektima, izletištima i smještajnim kapacitetima,čime će značajno biti pojednostavljen dolazaka do ovih destinacija.

Zainteresovani turistički subjekti tačnije moteli su izdvojili sredstva za nabavku četiri znaka turističke signalizacije. Postavljeno je 17 znakova,standardnih dimenzija na trinaest lokacija. Na Trgu pravoslavlja, kod Pošte, u okviru pješačke zone postavljena je mapa grada koja je dizajnirana na osnovu preciznih geodetskih podloga i na kojoj su detaljno prikazane sve ulice u gradu i svi važniji objekti .

Preduzeće „Metalprom NB“ iz Dervente je izradilo i postavilo stubove sa nosačima,a znakove je izradilo preduzeće „Pro-via“ iz Bijeljine.Znakovi su urađeni po EU standardima.

Do sada je na području opštine, na ukupno 50 lokacija postavljeno 135 znakova, dvije table turističke signalizacije i jedna turističko informativna tabla sa detaljnim prikazom mape grada.