SO Derventa: Velikogospojinska povelja sa zlatnim grbom pripala derventskim vatrogascima

Odbornici Skupštine opštine Derventa donijeli su danas odluku o dodjeli Velikogospojinske povelje sa zlatnim grbom Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici Derventa i Zahvalnice humanitarcu Borislavu Miodaniću, koje se dodjeljuju 28. avgusta povodom Dana opštine.
Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici priznanje se dodjeljuje kao najviši oblik javnog priznanja zbog izuzetnog zalaganja i doprinosa u spasavanju ljudi i materijalnih dobara od elementarnih i drugih nesreća, te kontinuiranog vatrogastva koje ove godine obilježava 120 godina postojanja.

Zahvalnica Borislavu Miodaniću iz Dervente dodjeljuje se za izuzetan doprinos volontiranju kao organizovanoj aktivnosti od opšteg interesa za Republiku Srpsku i opštinu Derventa i dugogodišnjem davaocu krvi.

Odbornici su podržali Odluku o utvrđivanju cijena komunalnih usluga na grobljima kojima upravlja Akcionarsko društvo “Komunalac” Derventa.

Načelnik odjeljenja za stambeno-komunalne poslove Goran Jevtić rekao je da se usvojena odluka odnosi samo na groblja gdje je vlasnik zemljišta opština Derventa.

Predsjednik Nadzornog odbora “Komunalac” Siniša Kuzmanović uvjeren je da će građani biti zadovoljni cjenovnikom za usluge i da su cijene rađene na osnovu cjenovnika iz susjednih opština.

Odbornici su podržali prijedlog odluke o donošenju Prostornog plana opštine Derventa i Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Prostornog plana do 2033. godine.

SRNA