Savjet za bezbjednost saobraćaja održao prvi sastanak u novom sastavu

Novi Savjet za bezbjednost saobraćaja održao je 24.januara svoju prvu sjednicu na kojoj je razgovarano o aktuelnoj problematici u ovoj oblasti na području opštine.
Predsjednik Savjeta Siniša Đekić je istakao da će nastojati da se i dalje radi na unapređenju rada Savjeta kako bi što bolje odgovorio povjerenim zadacima ,a to je veća bezbjednost u saobraćaju.

“Osnovni cilj nam je zaštita prvenstveno djece ali i ostalih učesnika u saobraćaju. S tim u vezi pokrenućemo i aktivnosti za izgradnju prelaza,”ležećeg policajca” kod Osnovne škole “Nikola Tesla” ali ćemo, kao i prethodne godine, održati veći broj predavanja o ponašanju u saobraćaju u osnovnim školama”, rekao je Đekić.

Načelnik Odjeljenja za stambeno komunalne poslove Goran Jevtić je članove Savjeta upoznao sa planiranim aktivnostima u ovoj godini.Ove godine bi trebalo da se radi novi projekat regulacije saobraćaja s obzirom da prethodni,donešen 2004/05,nije moguće više primjenjivati jer je grad,u međuvremenu,izmijenio izgled,a izgradnjom saobraćajnica sa kružnim tokom, nameće se i promjena   regulacije saobraćaja.On je istakao da će se ići u obnavljanje većeg dijela vertikalne signalizacije i u skladu sa ovim uputio apel policiji za većim angažovanjem u pronalaženju onih koji uništavaju saobraćajnu signalizaciju. I horizontalna signalizacija će ,prema planu,takođe biti obnovljena u toku godine.

Na sastanku je još razgovarano o javnom prevozu putnika i autobuskim stajalištima,održavanju saobraćajnica nakon saobraćajnih nezgoda,o privatnim šlepama,o odražavanju saobraćajne signalizacije.

Po riječima Đekića Savjet će nastojati  da se za sredstva koja su potrebna za realizaciju određenih projekta aplicira kod Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske.

Savjet za bezbjednost saobraćaja imenovan je na 14. sjednici Skupštine opštine, u sastavu Siniša Đekić, predsjednik i članovi Ljubo Bašić, Srđan Nović, Ljubiša Đurić, Mladen Dokić, Slaven Pijetlović i Slaven Teofilović.

Članovi Savjeta imenuju se na period trajanja mandata Skupštine opštine,a zadaci Savjeta su da razmatra pitanja iz oblasti saobraćaja i predlaže mjere za unapređenje bezbjednosti saobraćaja kao i da inicira donošenje određenih zakonskih i podzakonskih akata u ovoj oblasti te da ostvaruje koordinaciju i saradnju sa republičkim organim uprave i drugim tijelima u oblasti bezbjednosti saobraćaja.

derventa.ba