Home GRADOVIDerventa Raspored planiranih prekida u isporuci električne energije

Raspored planiranih prekida u isporuci električne energije

by admin

 

Obavještavamo korisnike električne energije da će Elektroprenos Bih, dana 28.03.2022. godine (ponedjeljak) izvoditi planirane radove na reviziji postrojenja i ispitivanju zaštite na vodnim ćelijama KO 10 kV Derventa 4, KO 10 kV Ukrina i KO 10 kV Industrija 2 u TS 110/x kV „ Derventa “ . Potrebno je obezbjediti beznaponsko stanje ovih KO 10 kV odvoda u sledećem periodu:

KO 10 kV Derventa 4 – u periodu od 08:30 do 10:30 časova.
KO 10 kV Ukrina – u periodu od 10:30 do 12:30 časova.
KO 10 kV Industrija 2 – u periodu od 12:30 do 14:30 časova.

Zbog planiranih radova, neće doći do zastoja u isporuci krajnjih kupaca koji se napajaju sa odvoda KO 10 kV Derventa 4 i KO 10 kV Industrija 2, jer će napajanje biti obezbjeđeno sa drugih dalekovoda 10 kV. Odvod KO 10 kV Ukrina nema alternativni pravac, međutim na ovom odvodu trenutno nema aktivnih krajnjih kupaca.

Obavještavamo korisnike električne energije da će ZP ,,ELEKTRO DOBOJ”, TJ Derventa, dana 28.03.2022. godine (ponedjeljak) izvoditi planirane radove na reviziji postrojenja STS 10/0,4 kV Bijelo Brdo – Sedlići, STS 10/0,4 kV Dubočac i STS 10/0,4 kV Bijelo Brdo – Vakuf . Zbog planiranih radova na reviziji bez napajanja električnom energijom će ostati potrošači koji se napajaju sa sledećih TS:

STS 10/0,4 kV Bijelo Brdo – Sedlići (dio naselja Bijelo Brdo, zaseok Sedlići, Perići, Matkovići) – u periodu od 08:00 do 10:00 časova.
STS 10/0,4 kV Dubočac – ( naselje Dubočac) – u periodu od 10:30 do 12:30 časova.
3. STS 10/0,4 kV Bijelo Brdo – Vakuf (dio naselja Bijelo Brdo, zaseok Vakuf) – u periodu od 13:00 do 15:00 časova.

Obavještavamo korisnike električne energije da će Elektroprenos Bih, dana 03.04.2022. godine (nedelja) izvoditi planirane radove na reviziji postrojenja i ispitivanju zaštite na vodnim ćelijama KO 10 kV Kulina, KO 10 kV Kalenderovci i KO 10 kV Miškovci u TS 110/x kV „ Derventa “ . Potrebno je obezbjediti beznaponsko stanje ovih KO 10 kV odvoda u sledećem periodu:

KO 10 kV Kulina – u periodu od 08:30 do 10:30 časova.
KO 10 kV Kalenderovci – u periodu od 10:30 do 12:30 časova.
KO 10 kV Miškovci – u periodu od 12:30 do 14:30 časova.

Zbog planiranih radova, doći će do zastoja u isporuci krajnjih kupaca koji se napajaju sa navedenih odvoda u naznačenim vremenskim periodima.

Ukoliko se planirani radovi završe prije predviđenog roka vrijeme trajanja zastoja biće kraće od planiranog.

 

Preporučujemo