Home GRADOVIDerventa Raspored planiranih prekida u isporuci električne energije

Raspored planiranih prekida u isporuci električne energije

by Dejan

Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 16.04.2024 godine u vremenu od 09:00 – 14:00 časova planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Derventa tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na sledećim lokacijama Cerovi, Kostur, Zelenike, Bunar, Plehan, Bukovac, Velika, Vrhovi, Modran, Dažnica, Donja Lupljanica, Mišinci, Veliki Prnjavor, Mala Sočanica, Crnča, Velika Sočanica, Torine, Gornji Cerani, Osinjski Klenovac, Osinja, Donji Cerani, Pojezna , koje se napajaju sa trafo područja: D. Lupljanica 1,D. Lupljanica 5 – Bojanić,D. Lupljanica 2 – Popović,D. Lupljanica 4 – Simić,D. Lupljanica – Malica 1,D. Lupljanica – Malica 2,Bilića Vrelo 1,Bilića Vrelo 2,Asvaltna baza 1,Asvaltna baza 2,Gradina – Mobis,Velika,G. Lupljanica – Vodovod,Dažnica,V. Sočanica – Knežević,V. Sočanica – Škola,Mišinci – Glavica,Mišinci – Centar,Mišinci – Senjak,V. Sočanica – Malojčani,Mišinci – Kuzmanović,M. Sočanica – Savića Brdo,M. Sočanica – Čelar,M. Sočanica – Ćorić,M. Sočanica – Erić,V. Sočanica – Đukić,V. Sočanica – Prijevići,V. Sočanica – Šereg,Osinjski Klenovac,V. Sočanica – Tri Kruške,Crnča – Marjanović,Crnča 1,Crnča – Nagradić,Crnča – Centar,Crnča – Nikolić,Crnča – Babić,Crnča – Bosić,Crnča – Bogdanović,Torine,D. Lupljanica – Marići,G. Cerani – Popović,G. Cerani – Lukići,G. Cerani – Ilići,G. Cerani – Adžići,G. Cerani -Mikerevići,Osinja – Markelići,Osinja – Centar,Osinja – Novići,Osinja – Kaloperović,Osinja – Petrići,Osinja – Đurići,Osinja – Gojkovići,Crnča – Perići,Osinja – Stankovići,D. Cerani – Ploče,D. Cerani – Škola,D. Cerani – Stjepanovići,D. Cerani – Đurđevići,Pojezna 1 – Stančići,Pojezna – Mršići,Pojezna – Pilana Pećić,Pojezna – Centar,Pojezna – Simići,Pojezna – Radiškovići,Pojezna 2,Pojezna – Vasići,D. Lupljanica 3 – Živkovići,Modran – Crkva,Modran – Opačak,Modran – Raskršće,Modran – Šitum,Plehan – Kovačevci,Bunar – Mijatovići,Bunar – Kozak,Bunar – Stanići,Modran – Bekić,Modran- Tomljanovići,Kovačevački Potok,D. Lupljanica – Ćudići,Modran – Popovača,G. Cerani – Lazarevići,M. Sočanica – Šimići,G. Cerani – Ananija,M. Sočanica – Nujići,Gradina,Modran – Groblje,Gradina – Čičak,Vrhovi,Velika Sočanica – Kneževići 2,D. Lupljanica – Malica 3,G. Lupljanica – Tešići,Osinja – Panzalovići,Veliki Prnjavor,Pojezina Pilana Pećić 2,Autoput Odmorište Brkića Voda,Mala Sočanica Čičci,Kostur,V. Sočanica – Baleševići,Derventa 1 STS 10/0,4 kV,Šušnjari – Ganija,Crnča – Gostići,Cerovi – Jurakić,Cerovi,Bukovac (De),Osinja – Market,Modran – Lončar,Zelenike,M. Sočanica – Topalovići,TS 35/10 kV Modran Trafo 1 35/10kV 8MVA,TS 35/10 kV Modran Kućni trafo.
U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci biće kraći od najavljenog.
Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju, kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu, za šta ne snosimo odgovornost.

Elektro Doboj

Preporučujemo