Home GRADOVIDerventa Raspored planiranih prekida u isporuci električne energije

Raspored planiranih prekida u isporuci električne energije

by Dejan

Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 07.11.2022 godine u vremenu od 08.00 do 14.00 planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Derventa tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na sledećim lokacijama dio naselja Donji Detlak (zaseok Jevđići) i Kalenderovci (zaseok Đuraši) , koje se napajaju sa trafo područja: Kalenderovci – Malić,G. Detlak – Bjelošević,G. Detlak – Čolić,G. Detlak – Kovačevići,G. Detlak – Bijelići,G. Detlak – Railići,Drijen 1 – Milovanović,Drijen 3 – Bašić,Drijen 2,Drijen – Vodovod,G. Detlak – Subići,G. Detlak – Kolonija.
U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci biće kraći od najavljenog.

Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 07.11.2022 godine u vremenu od 08.00 do 14.30 planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Derventa tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na sledećim lokacijama Mišinci , koje se napajaju sa trafo područja: Mišinci – Glavica.
U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci biće kraći od najavljenog.

Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 07.11.2022 godine u vremenu od 08:00 do 14:30 planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Derventa tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na sledećim lokacijama V. Sočanica , koje se napajaju sa trafo područja: Velika Sočanica – Kneževići 2.
U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci biće kraći od najavljenog.

Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 08.11.2022 godine u vremenu od 08.00 do 14.30 planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Derventa tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na sledećim lokacijama Mišinci i Komarica , koje se napajaju sa trafo područja: Mišinci – Senjak.
U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci biće kraći od najavljenog.

Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 08.11.2022 godine u vremenu od 08.00 do 14.30 planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Derventa tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na sledećim lokacijama Mišinci , koje se napajaju sa trafo područja: Mišinci – Kuzmanović.
U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci biće kraći od najavljenog.

Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 09.11.2022 godine u vremenu od 08.00 do 14.30 planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Derventa tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na sledećim lokacijama Velika Sočanica , koje se napajaju sa trafo područja: V. Sočanica – Knežević.
U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci biće kraći od najavljenog.

Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju, kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu, za šta ne snosimo odgovornost.

 

Elektro Doboj

Preporučujemo