Home GRADOVIDerventa Raspored planiranih prekida u isporuci električne energije

Raspored planiranih prekida u isporuci električne energije

by Dejan

Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 18.08.2022 godine u vremenu od 08:00 do 10:00 planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Derventa tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na sledećim lokacijama naselje Donji Višnjik , koje se napajaju sa trafo područja: Donji Višnjik.
U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci biće kraći od najavljenog.

Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 18.08.2022 godine u vremenu od 10:30 do 12:30 planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Derventa tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na sledećim lokacijama naselje Šušnjari , koje se napajaju sa trafo područja: Šušnjari (De).
U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci biće kraći od najavljenog.

Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 18.08.2022 godine u vremenu od 13:00 do 15:00 planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Derventa tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na sledećim lokacijama dio naselja Polje , koje se napajaju sa trafo područja: Polje 3.
U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci biće kraći od najavljenog.

Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 19.08.2022 godine u vremenu od 08:00 do 10:00 planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Derventa tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na sledećim lokacijama dio ulice Vukovarske, dio ulice 1. Maja, ulica Pilota Bore Novića , koje se napajaju sa trafo područja: Strelište.
U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci biće kraći od najavljenog.

Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 19.08.2022 godine u vremenu od 10:30 do 12:30 planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Derventa tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na sledećim lokacijama naselje Žirovina, dio naselja Polje (do Beokompa) , koje se napajaju sa trafo područja: Žirovina.
U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci biće kraći od najavljenog.
Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju, kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu, za šta ne snosimo odgovornost.

Elektro Doboj

Preporučujemo