Home Vijesti plus + Promjena i izbor doktora do 31. decembra

Promjena i izbor doktora do 31. decembra

by admin

U periodu od oktobra do kraja decembra, kao i svake godine, građani Republike Srpske imaju mogućnost da promijene svog izabranog doktora porodične medicine, pedijatra ili ginekologa, bez navođenja razloga promjene.

Dakle, svi koji su nezadovoljni svojim doktorima ili iz nekog drugog razloga žele da promijene doktora trebalo bi da to učine u ”redovnom” periodu koji je predviđen za promjene izabranog doktora, odnosno od 1. oktobra do 31. decembra. U ovom periodu i procedura promjene je jednostavnija, a potrebno je da osiguranici popune odgovarajuće obrasce kod novoizabranog doktora i da ih ovjere u Fondu. Kod novoizabranog doktora lica mogu da ostvaruju zdravstvenu zaštitu od početka naredne godine, a ako je novoizabrani ljekar zaposlen u istoj zdravstvenoj ustanovi kao i prethodni, nije potrebno čekati početak godine.

Inače, doktora je moguće promijeniti i mimo za to predviđenog perioda, ali samo u određenim okolnostima, odnosno neophodno je navesti opravdan razlog promjene, u skladu sa pravilnikom koji reguliše ovu oblast, kao npr. usljed promjene mjesta prebivališta, odsustva izabranog doktora u dužem periodu itd.

Takođe, građani koji još uopšte nisu izabrali svog ljekara, trebalo bi da to učine u pomenutom periodu. Naime, izuzetno je značajno da se izbor ili promjena doktora izvrši do kraja godine, odnosno prije potpisivanja ugovora između Fonda i domova zdravlja za narednu godinu, jer od broja registrovanih lica zavisi i koliko će koji dom zdravlja dobiti sredstava, te svaka naknadna preregistracija dovodi do problema, prvenstveno za domove zdravlja.

Podsjećamo da se građani za tim porodične medicine mogu da registruju u domovima zdravlja ili u privatnim ambulantama porodične medicine sa kojima Fond ima potpisan ugovor. Takođe, roditelji djecu do šest godina mogu da registruju kod izabranog pedijatra, a žene starije od 15 godina mogu da se evidentiraju kod svog ginekologa i da kod njih odlaze direktno, bez uputnice. Osiguranici mogu da se opredijele za jednog od pedijatara/ginekologa koji rade u zdravstvenim ustanovama u RS sa kojima Fond ima potpisan ugovor o pružanju usluga iz oblasti ginekologije i pedijatrije. O spiskovima ustanova osiguranici mogu da se informišu u poslovnicama Fonda, domovima zdravlja, te na internet stranici Fonda.

dzderventa.net

Preporučujemo