Home GRADOVIDerventa Privremeno zatvoreno 56 radnji širom RS

Privremeno zatvoreno 56 radnji širom RS

by Dejan B.

Inspektori Poreske uprave Republike Srpske su, u okviru ranije najavljene akcije pojačanih kontrola evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa, od 02. do 21. aprila izvršili ukupno 305 kontrola i u 136 slučajeva utvrdili nepravilnosti.

Tokom tih pojačanih kontrola, inspektori su izdali 142 prekršajna naloga, na ukupan iznos kazne od 86.550 maraka. Istovremeno, inspektori Poreske uprave RS su za 56 poreskih obveznika izrekli mjeru privremene zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od 15 dana zbog neizdavanja fiskalnih računa. Pored toga, inspektori su u okviru ovih kontrola otkrili i dva neprijavljena radnika.

Podsjećamo da Poreska uprava RS ove pojačane kontrole vrši u okviru ranije najavljene kampanje „Korak preduzmi, račun uzmi“ koja se sprovodi na većem broju elektronskih i štampanih medija u RS i čiji je cilj podizanje svijesti građana o značaju uzimanja fiskalnog računa, jer se upravo uzimanjem računa daje doprinos u borbi protiv sive ekonomije i povećava ekonomska snaga RS. Dakle, tada smo i najavili da će pored preventivnog djelovanja, u okviru ove kampanje biti i pojačan rad inspektora Poreske uprave RS na terenu, a koji će i u narednom periodu nastaviti kontrolisati poslovne subjekte u izvršavanju ove zakonske obaveze, sa ciljem poboljšanja poreske discipline poreskih obveznika kada je u pitanju obaveza izdavanja fiskalnih računa nakon svake kupovine ili izvršene usluge.

S tim u vezi, naglašavamo da neizdavanje fiskalnih računa od strane poreskih obveznika pokazuje da je njihovo poslovanje nelegalno, i znači neprikazivanje prihoda i utaju poreza. Prema tome, Poreska uprava RS prilikom svojih kontrola samo sprečava poreske obveznike da rade nelegalno, da vrše utaju poreza i da budu nelojalna konkurencija onim poreskim obveznicima koji izdaju fiskalne račune prilikom prodaje roba ili usluga.

Poreska uprava RS ovim putem još jednom poziva poreske obveznike da poštuju zakonske propise u ovoj oblasti, a sve građane poziva da slučajeve neizdavanja fiskalnih računa prijave putem e-mail adrese: kontakt@poreskaupravars.org ili na brojeve telefona istaknute na internet stranici Poreske uprave RS. O najnovijim rezultatima pojačanih kontrola inspektora Poreske uprave RS na terenu u narednim danima javnost će biti blagovremeno informisana.

Preporučujemo