Prevencija rodno uslovljenog nasilja nad djevojčicama

Udruženje žena “Derventa” realizuje projekat „Prevencija rodno uslovljenog nasilja nad djevojčicama“ koji je podržan od strane In fondacije – fondacije za unapređenje socijalne uključenosti djece i mladih u BiH.

Projekat se realizuje među učenicima, nastavnicima i roditeljima Osnovne škole “Nikola Tesla” u Prnjavoru i Osnovne škole “Sveti Sava” u G.Smrtićima. Cilj projekta je prevencija rodno zasnovanog nasilja nad djevojčicama i stvaranje uslova za poštovanje i unapređenje ljudskih prava.

Prevencija-rodno-uslovljenog-nasilja-nad-djevojcicamaZbog postignutih rezultata u realizaciji projekta među učenicima i nastavnicima osnovnih škola u Derventi i Brodu donator je obezbijedio finansijsku podršku Udruženju žena Derventa za nastavak projektnih aktivnosti u školskoj 2014/15. godini u osnovnim školama prnjavorske opštine .

U toku je realizacija aktivnosti u malim grupama i seminara za nastavnike.

Projektni tim se opredijelio za kvalitativnu metodologiju – rad u malim grupama, odvojeno s djevojčicama i dječacima, s ciljem prikupljanja podataka o rodnim stereotipima kao uzroku rodno zasnovanog nasilja nad djevojčicama.

Seminar za nastavnike organizuje se s ciljem obuke za realizaciju teme prevencija rodno uslovljenog nasilja nad djevojčicama na časovima odjeljenjske zajednice.

Udruženje žena “Derventa”