Predstavnici opštine učesnici studijskog putovanja u Istru

U okviru projekta EU Prolocal, koji implementira Njemačko društvo za međunarodnu saradnju GIZ, organizovano je studijsko putovanje u Istru od 16.04. do 19.04.2018. godine, za predstavnike jedinica lokalnih samouprava iz Bosne i Hercegovine, na kome je prisustvovao zamjenik načelnika opštine Derventa Siniša Jeftić i samostalni stručni saradnik za lokalni ekonomski razvoj opštine Derventa Srđan Nović

U sklopu studijskog putovanja posjećene su sledeće institucije:

  • Istarska razvojna agencija – IDA,
  • Centar za istraživanje materijala Istarske županije – METRIS
  • Tehnološki inkubator‚
  • Centar za popularizaciju znanosti i inovacija Istarske županije,
  • AZRRI – Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin
  • Opština Labin

Istarska razvojna agencija – IDA

Istarska razvojna agencija – IDA je nezaobilazni faktor razvoja privrede Istarske županije. Ovo je prva razvojna agencija koja je osnovana u Hrvatskoj kao glavno operativno tjelo za sprovođenje razvojnih projekata i programa.

Današnja uloga agencije jeste podsticanje razvoja male i srednje privrede kroz pružanje finansijske podrške putem kreditnih linija i garantnog fonda, kroz provođenje edukacija za javni i privatni sektor. Takođe, uloga agencije jeste razvoj preduzetničke infrastrukture kroz inkubator i poslovne zone.

Pored navedenih aktivnosti, agencija vrši redovno informisanje i savjetovanje privrednika, kao i pružanje usluga potencijalnim domaćim i stranim investitorima kroz sprovođenje međunarodnih projekata usmjerenih na stvaranje povoljne preduzetničke klime.

Agencija je imenovana od strane Istarske županije za koordinatora razvoja u skladu sa strateškim smjernicama Županijske razvojne strategije.

Centar za istraživanje materijala Istarske županije – METRIS

Posjećena je i ustanova „Centar za istraživanje materijala Istarske županije – METRIS“, koja je nastala iz odjela za istraživanje i razvoj Istarske razvojne agencije.

Djelovanje METRIS-a usmjereno je prije svega na podsticanje tehnološkog razvoja, kao i razvoja inovacija. Ustanova raspolaže sa vrhunskom analitičkom opremom u hemijskim, mehaničkim i biotehničkim laboratorijima.

Oprema dostupna u METRIS-u namijenjena je analizi metala i drugih čvrstih materijala te ispitivanju njihovih hemijskih, mehaničkih i strukturnih karakteristika, a koristi se i za čitav niz detaljnih analiza biološkog materijala te za razna ispitivanja za arheologe, restauratore i konzervatore.

METRIS nudi usluge ispitivanja kvaliteta proizvoda i materijala, stvaranja novih ili poboljšanja postojećih proizvoda, usluge razvoja inovativnih ideja te istraživanja i razvoja za privatni i javni sektor.

Tehnološki inkubator

Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o. osnovala je tehnološki inkubator kroz projekat Adriatic Cluster Club. Tehnološki inkubator djeluje kao preduzetnički inkubator te je njegov rad usmjeren na pružanje pomoći malim preduzetnicima u realizaciji njihovih inicijativa u početnoj fazi rasta i razvoja. Glavni cilj pri realizaciji projekta bio je nadogradnja postojeće infrastrukture za inovativno istraživanje i razvoj privrede Istarske županije kako bi se pružila kvalitetna podrška osnivanju malih inovativnih start-up firmi uz postojeću Ustanovu Centar za istraživanje materijala METRIS.

Centar za popularizaciju znanosti i inovacija Istarske županije

Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o., u saradnji sa Zajednicom tehničke kulture Pula, osnovala je i opremila Centar za popularizaciju nauke i inovacija Istarske županije tijekom 2015. godine. IDA je omogućila nabavu opreme za opremanje novoosnovanog Centra u sklopu evropskog projekta Smart inno (Program Jadranske prekogranične suradnje – IPA II), dok je Zajednica tehničke kulture Pula omogućila je adaptaciju prostora. Cilj opremanja Centra smještenog u Puli jeste popularizacija nauke među mladima kojima će se omogućiti da svoju prirođeni interes pretvore u ljubav prema nauci i istraživanju. Centar omogućava učenje osnovnih prirodnih zakona na jednostavan i zanimljiv način kroz interaktivne opite.

AZRRI – Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin

Agencija za ruralni razvoj istre Istre d.o.o. Pazin je firma kojoj je osnovni zadatak povezivanje javnog i privatnog sektora i razvoj ruralnog područja Istre uz rješavanja podrške poljoprivrednicima u provođenju aktivnosti.

Misija agencije jeste valorizacija i promocija istarskih poljoprivrednih proizvoda i namirnica, te povezivanje istih sa sektorom turizma, ugostiteljstva i hotelijerstva, kao i zaštita istarskih autohtonih pasmina kao što su istarsko goveče (boškarin), magarac, ovca, koza i slično kroz razvojne programe, te na taj način vratiti život u ruralni prostor Istre.

Opština Labin

Cilj posjete opštini Labin bio je predstavljanje djelovanja ove jedinice lokalne samouprave na području razvoja podsticanja poslovnog okruženja, funkcionisanje javno-privatnog dijaloga i upravljanja razvojem poslovne zone.