Praznici nam stižu: Koji su neradni dani, a ko smije raditi za praznike?

Načelnik opštine Derventa donio je naredbu o određivanju preduzeća, ustanova i drugih organizacija koji su dužni da rade u dane praznika Republike Srpske i utvrđivanju dužine radnog vremena za subjekte koji mogu da rade u dane republičkih praznika

Član 1.

U dane republičkih praznika: Nova godina  01. i 02. januar i Dan Republike 09. januar 2018. godine, radi zadovoljenja neophodnih potreba građana, dužni su da rade:
1. Preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti: isporuka vode, održavanje čistoće, održavanje ulica, saobraćajnica, čišćenje javnih površina, čišćenje snijega zavisno od vremenskih uslova, u vremenu od 00,00 do 24,00 časa,
2. Profesionalna vatrogasna jedinica, u vremenu od 00,00 do 24,00 časa, odnosno organizovanje dežurstava i pripravnosti, zavisno od procjene opasnosti,
3. Javni prevoz putnika – autobuska stanica, u skladu sa redovima vožnje, a čekaonica i informacije u vremenu od 00,00 do 24,00 časa.

Član 2.

U dane republičkih praznika: Nova godina  01. i 02. januar i Dan Republike 09. januar 2018. godine, privredni i drugi subjekti ne rade, ali radi zadovoljavanja povećanih potreba građana u vrijeme praznika, mogu da rade:

–     1. januara 2018. godine privredni i drugi subjekti  ne rade, osim  privrednih i drugih subjekata kojima je zakonskim ili  drugim propisima izričito dozvoljeno da rade.
–     2. januara i 9. januara 2018. godine, mogu da rade:

a) u vremenu od 07,00 do 15,00 časova:
-svi privredni i drugi subjekti na području opštine

b) u vremenu od 00,00 do 24,00 časa:
-trgovinski objekti tipa ”dragstor”,
-pravna lica i preduzetnici  koji obavljaju pekarsku djelatnost,
-trgovinski objekti na autobuskoj i benzinskim pumpnim stanicama.

Član 3.

Zbog zadovoljavanja povećanih potreba građana i pružanja bogatije i raznovrsnije ugostiteljsko-turističke ponude, u periodu od 25.12.2017. godine do 15.01.2018. godine, svi ugostiteljski objekti na području opštine Derventa, mogu raditi duže u odnosu na radno vrijeme propisano Odlukom o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim, zanatskim, uslužnim i drugim objektima i djelatnostima na području opštine Derventa, i to:

1.  u neograničenom radnom vremenu, u dane:
– 25.12.2017.godine (noć sa 24.12. na 25.12.2017.godine)
– 01.01.2018.godine (noć sa 31.12.2017. na 01.01.2018.godine)
– 02.01.2018.godine (noć sa 01.01.2018. na 02.01.2018.godine)
– 07.01.2018.godine (noć sa 06.01.2018. na 07.01.2018.godine)
– 14.01.2018.godine (noć sa 13.01.2018. na 14.01.2018.godine).

2.  u ostale dane navedenog perioda, ugostiteljski objekti mogu raditi 1 (jedan) čas duže, u odnosu na radno vrijeme propisano Odlukom o radnom vremenu u ugostiteljskim, zanatskim, uslužnim i drugim objektima i djelatnostima na području opštine Derventa.

3. Ugostiteljski objekti smješteni u stambeno-poslovnim objektima kolektivnog stanovanja i u navedenom periodu mogu raditi samo u vremenu od 07,00 do 23,00 časa, radnim danima, vikendom (petak i subota), izuzev 01.01.2018.godine (noć sa 31.12.2017. na 01.01.2018. godine), kada mogu raditi u neograničenom radnom vremenu.

Član 4.

        U slučaju postupanja suprotno odredbama ove Naredbe, primjenjivaće se odredbe o nadzoru, propisanim prekršajima i sankcijama za učinjeni prekršaj iz Zakona o praznicima, zakona koje regulišu  navedene oblasti i Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim, zanatskim, uslužnim i drugim objektima i djelatnostima na području opštine Derventa.

Član 5.

        Ova  Naredba objaviće se u „Službenom glasniku opštine Derventa“,  „Derventskom listu“, zvaničnoj internet stranici opštine Derventa i na oglasnoj tabli Opštinske uprave Derventa.

NAČELNIK OPŠTINE
Milorad Simić