Poziv za vlasnike nekretnina čije se nepokretnosti eksproprišu za izgradnju pristupnih puteva na auto-putu

J A V N I P O Z I V

Za područje Opštine Derventa

Pozivaju se građani, vlasnici – posjednici nekretnina sa područja katastarskih opština: Osinja; Donji Cerani; Pojezna; Mišinci; Mala Sočanica, Crnča koje su predmet eksproprijacije za izgradnju pristupnih puteva na dionici auto-puta Banja Luka – Doboj, na području opštine Derventa (opšti interes utvrđen odlukom Vlade Republike Srpske broj 04/1-012- 2-2561/16 od 16.12.2016. godine, objavljene u „Službenom glasniku Republike Srpske“ broj 108/2016.godine i Dopunom odluke Vlade Republike Srpske broj 04/1-012- 2-2342/17 od 20.09.2017. godine, objavljene u „Službenom glasniku Republike Srpske“ broj 92 od 06.10.2017. godine) da dođu:

– Dana 16.04.2018. godine u 11,00 sati u prostorije Opštine Derventa a u cilju pokušaja rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, odnosno sporazumnog određivanja naknade za nekretnine prije pokretanja postupka eksproprijacije u smislu člana 25. Zakona o eksproprijaciji Republike Srpske.

Spisak lica čije se nepokretnosti eksproprišu po svakoj katastarskoj opštini posebno, izložen je na oglasnoj tabli Opštine Derventa, kao i na oglasnim tablama mjesnih zajednica: Osinja, Donji Cerani, Pojezna, Mišinci, Mala Sočanica i Crnča.

PRAVOBRANILAŠTVO REPUBLIKE SRPSKE