Posebna briga opštine o djeci i omladini sa smetnjama u razvoju

Sa posebnom odgovornošću opština brine o najranjivijoj populaciji-djeci i omladini sa posebnim potrebama, finansirajući u cjelosti,putem granta, rad njihovog Udruženja “Sunce”.

Udruženje egzistira od 2006. godine i pored pomoći lokalne zajednice ima i podršku donatora ,koji su  u Udruženje došli na inicijativu načelnika opštine Milorada Simića i do danas pomažu na različite načine.Među njima svakako se ističe humanitarna organizacija “Arkobaleno” iz bratskog grada Pinerolo, koja je proteklih godina donirala značajna finansijska sredstva i pomogla kupovinu potrebnih pomagala za korisnike Udruženja.

Pored finansijske pomoći,u Udruženju ističu da je za njih značajna i ona ljudska i moralna pomoć i osjećaj da se mogu osloniti i dobiti dobar savjet i različite vidove podrške i od načelnika opštine i građana Dervente.

“Za sve nas roditelje djece sa smetnjama u razvoju  značajni su različiti vidovi pomoći kada su u pitanju nabavke različitih lijekova i pomagala gdje naša lokalna zajednica uvijek staje uz nas i pruža nam podršku”, ističe predsjednik Udruženja Tatjana Spasojević.

Ona posebno naglašava značaj Dnevnog centra,čijim otvaranjem je znatno poboljšan položaj ove populacije.

“Formiranje Dnevnog centra je uveliko olakšalo živote naših porodica.Po prvi put imamo priliku da naše dijete boravi van kuće, van zatvorenog prostora,da se socijalizuje,integriše u našu zajednicu.Dnevni centar djeluje u Derventi već nekoliko godina i bitno je naglasiti da su tu smještena djeca sa područja opštine sa najtežim oblicima smetnji i različitih tipova invaliditeta”, rekla je Spasojevička.

Za korisnike Dnevnog centra,koji žive i u najudaljenijim dijelovima opštine, organizovan je prevoz, a sredstva obezbjeđuje opština.

Usluge Dnevnog centra ,osim djece sa posebnim potrebama ,koriste i djeca i omladina sa smetnja u razvoju odnosno štićenici JU “Budućnost”,u kojoj trenutno boravi 63 korisnika,52 u školi i 21 u Dnevnom centru.

U JU “Budućnost” se inače bave obrazovanjem, rehabilitacijom te zapošljavanjem slijepih i slabovidih lica. U okviru ustanove radi krojačka radionica čije proizvode otkupljuje opština, derventski privrednici i Dom zdravlja i time značajno pomažu rad ove ustanove.

“Naši privrednici nam pomažu na taj način što kupuje naše gotove proizvode koje radimo u našoj krojačkoj radionici.To je uglavnom zaštitna odjeća,a najveći kupci su nam preduzeća “Amika”,”Veneto shoes”,”Balkan star”, “Metalac MBM” i Dom zdravlja.Pored toga i lokalna samouprava nam značajno pomaže tako što otkupi značajan dio naših proizvoda”, ističe Vladan Popopvić, direktor JU “Budućnost”.

Dio sredstava  Dnevni centar se dobija i preko Centra za socijalni rad.

Uslovi rada u ustanovi i Dnevnom centru su značajno poboljšani poslije renoviranja objekta prije par godina,u kojem je danas smješten Dnevni centar.Sredstva su, u iznosu od 80 hiljada dolara obezbijedili vlada Japana i organizacija IOM.

derventa.ba