Home Vijesti plus + Poreska uprava RS: Poziv za izmirenje poreskih obaveza na nepokretnosti

Poreska uprava RS: Poziv za izmirenje poreskih obaveza na nepokretnosti

by admin

Poreska uprava Republike Srpske obavještava sve poreske obveznike poreza na nepokretnost da je istekao zakonski rok za izmirenje poreske obaveze utvrđene poreskim računima za 2016.godinu.

Pozivaju se svi poreski obveznici poreza na nepokretnost, koji nisu u cjelosti izmirili svoje poreske obaveze iz 2016. godine, kao i eventualne neizmirene iznose po osnovu poreza na nepokretnosti iz prethodnih godina, da to učine odmah. U suprotnom, protiv svih vlasnika nepokretnosti Poreska uprava će pokrenuti postupak prinudne naplate, te će im iznos dospjele obaveze biti uvećan za troškove postupka prinudne naplate i kamate.

Takođe, pozivaju se svi koji još uvijek nisu prijavili svoju nepokretnu imovinu, da to učine odmah, jer će neprijavljene nepokretnosti koje identifikuje Poreska uprava biti prijavljene po službenoj dužnosti, a vlasnicima uručeni poreski računi sa obračunatim kamatama i novčanom kaznom.

Poreska uprava će u narednom periodu intenzivirati aktivnosti na prinudnoj naplati ovog opštinskog prihoda, koristeći sve zakonski raspoložive mjere, od blokada računa, pljenidbe pokretne imovine do upisa hipoteka na nepokretnu imovinu.

Radio Derventa

Preporučujemo