Podrška raspodjeli suficita i neutrošenih sredstava

Odbornici Skupštine opštine Derventa podržali su danas odluku o raspodjeli utvrđenog suficita i neutrošenih namjenskih sredstava iz 2017. godine, koji će biti raspoređeni za realizaciju projekata u ovoj godini.
Načelnik opštinskog Odjeljenja za finansije Mile Strinić rekao je da utvrđeni neraspoređeni suficit u 2017. godini, koji je stvarno raspoloživ za raspodjelu, iznosi 323.623 KM.

“Neutrošena namjenska sredstva po godišnjem obračunu za 2017. godinu iznose 223.778 KM i 9.595 KM iz 2016. godine. Nadležno ministarstvo je dalo odobrenje na suficit budžeta”, rekao je Strinić na sjednici.

Načelnik opštine Milorad Simić je u obraćanju odbornicima naveo da su uspjeli ostvariti uštede i stvoriti suficit, što će biti iskorišćeno za nove projekte u interesu svih građana lokalne zajednice.

Utvrđeni suficit se raspoređuje na projekte izgradnje lokalnih puteva, rekonstrukciju i sanaciju gradskih ulica i trotoara, sanaciju gradske i prigradske rasvjete, hortikulturno uređenje javnih površina, adaptaciju prostora za potrebe edukativno-tehničkog centra, te izgradnju zaštitnih ograda na putevima i mostovima.

Odbornici su podržali i odluku o donošenju revizije dijela Regulacionog plana “Rampa-Sajmište”, kao i zaključke o utvrđivanju Nacrta regulacionog plana “Rampa”.

U nastavku sjednice odbornici su podržali i izmjene i dopune odluke o usvajanju budžeta opštine za ovu godinu, odluku o izvršenju budžeta za tekuću godinu i izmjene plana kapitalnih investicija za ovu godinu.

SRNA