Poboljšati inkluziju u osnovnim školama

U Derventi je danas održana javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju na kojoj je ukazano da škole u Srpskoj nemaju dovoljno stručnjaka za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju, nego da ta djeca moraju da koriste usluge specijalizovanih ustanova.

Načelnik Odjeljenja za osnovno obrazovanje i vaspitanje u Ministarstvu prosvjete i kulture Srpske Gordana Dukić rekla je da je danas ukazano na potrebu da postojećim školama koje pohađaju djeca sa posmetnjama u razvoju bude data šansa da budu stručna podrška, jer imaju stručnjake, dobre materijalne kapacitete i mogućnosti da stečena znanja i iskustva prenesu drugim školama, nastavnicima i roditeljima.

“Konstatovano je da je sve veći broj djece koja imaju potrebu za podrškom, a da naše škole nemaju dovoljan broj stručnjaka”, rekla je Dukićeva novinarima nakon javne rasprave u derventskom Centru za kulturu.

Ona je istakla da je Javna ustanova Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju “Budućnost” jedina ustanova u Srpskoj koju je osnovala Vlada Republike Srpske, a koja se bavi ranom intervencijom, rehabilitacijom, socijalizacijom, vaspitanjem i obrazovanjem.

Dukićeva je naglasila da je inkluzivno obrazovanje pravo svakog djeteta da bi njegove sposobnosti bile razvijene do maksimuma.

Ona je navela da je u tom procesu neophodno koristiti podršku koja podrazumijeva fleksibilne nastavne planove i programe, te dobro obučene i opremljene stručne nastavnike.

“Stručna podrška će kod učenika razviti ključne kompetencije, pripremiće ih da poštuju različitosti, razvijaju toleranciju i da se ide ka socijalnoj uključenosti. Obrazovna inkluzija je uvod u socijalnu”, rekla je Dukićeva.

SRNA