Pljačkašima banke u Derventi 23 godine robije

Okružni sud u Doboju donio je dana 28.03.2017. godine  presudu kojom su optuženi K.Z. iz  D.D. opština D i M.S. iz D. oglašeni krivim kao saizvršioci za krivično djelo razbojništvo iz člana 233. stav 2 u vezi sa stavom 1 i članom 23. Krivičnog zakona Republike Srpske i   V.M iz M. B. grad D. oglašen krivim za krivična djela  u sticaju i to  razbojništvo iz člana 233. stav 2 u vezi sa stavom 1 i članom 23. Krivičnog zakona Republike Srpske i  sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje iz člana 387 stav 3 u vezi sa stavom 1. istog zakona   i osuđuju: K.Z. na kaznu zatvora u trajanju od   8 (osam) godina, M.S. na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) godina i V.M.na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 9 (devet) godina.

Prema optuženom V.M. se produžava pritvor  po osnovu člana 197.stav 1. tačka a) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske i isti može trajati najduže još devet mjeseci..

/Iz zapisnika/

OPTUŽENI: V.M. iz M.B. grad D, K.Z. iz D.D. opština D. i M. S iz D.
KRIVI  SU
Što su: dana 19.07.2013. godine, oko 09,20 casova u D., a po prethodnom dogovoru, sastali se na parkingu Doma zdravlja i nakon toga vozilom marke ”Volkswagen” tip ”Pasat” crvene boje kojim je upravljao M.S. dovezli iza objekta u kojem se nalazi B. B. – Ekspozitura D. gdje su V.M. i K.Z. izašli iz vozila, stavili na glave crne maskirne crnu kape tkz. ”fantomke” i naoružani tako da je V.M. imao pištolj a K.Z. automatsku pušku ušli u banku i dok je K.Z. ostao u prostoriji koja se koristi kao šalter sala kontrolišući sa puškom u ruci radnika obezbjeđenja banke, V.M. otišao u prostoriju u kojoj se nalazi sef i sa pištoljem u ruci i naredio radnici banke S.V. da otvori sef i novac iz njega stavi u torbu što je ona i učinila, nakon čega su sa torbom koju je nosio V.M., u kojoj se nalazio novac u raznim valutama u protivrijednosti od 200.943,38 KM, istrčali iz banke i kada im je policijski službenik S. M., koji je obavljao policijsku dužnost i koji se nalazio ispred banke izdao naređenje ”stoj, policija”, V. M. iz pištolja ispalio nekoliko hitaca u njegovom pravcu a policijski službenik uzvratio pucanjem iz službenog pištolja kojom prilikom je K.Z. pogođen jednim projektilom u predjelu potkoljenice lijeve noge, da bi potom otišli do vozila u kojem ih je čekao M. S.koji ih odvezao do parkinga Doma zdravlja, gdje su V. M. i M.S. napustili vozilo noseći sa sobom i torbu sa novcem, dok je K.Z. vozilo odvezao i u toku noći u mjestu Štrpci (opština Prnjavor) ga zapalio, dakle, upotrebom sile i prijetnjom da će neposredno napasti na život i tijelo oduzeli tuđu pokretnu stvar u namjeri da njenim prisvajanjem sebi pribave protivpravnu imovinsku korist, a djelo je izvršeno od strane više lica, uz upotrebu oružja a vrijednost oduzete stvari prelazi iznos od 50.000 KM, a optuženi V. M. i silom spriječio službeno lice u vršenju službene radnje koju je preduzelo u okviru svojih ovlaštenja a djelo je izvršeno prema službenom licu pri vršenju poslova bezbjednosti čime su kao saizvršioci učinili krivično djelo razbojništvo iz člana 233. stav 2. u vezi sa stavom 1. članom 23.  Krivičnog zakona Republike Srpske, a optuženi V.M. u sticaju i krivično djelo sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje iz člana 387. stav 3. u vezi sa stavom 1. istog zakona, pa se na osnovu tih zakonskih propisa, a u odnosu na optuženog V.M. i uz primjenu člana 42. stav 2. tačka 2. istog zakona

 

O S U Đ U J U

K.Z. NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 8 (OSAM) GODINA, M. S. NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 6 (ŠEST) GODINA, DOK SE OPTUŽENOM V. M. ZA KRIVIČNO DJELO IZ ČLANA 233. STAV 2. U VEZI SA STAVOM 1. I ČLANOM 23. KRIVIČNOG ZAKONA REPUBLIKE SRPSKE UTVRĐUJE KAZNA ZATVORA U TRAJANJU OD 8 (OSAM) GODINA A ZA KRIVIČNO DJELO IZ ČLANA 387. STAV 3. U VEZI SA STAVOM 1. ISTOG ZAKONA U TRAJANJU OD 1 (JEDNE) GODINE I 6 (ŠEST) MJESECI I OSUĐUJE NA JEDINSTVENU KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 9 (DEVET) GODINA.

Na osnovu člana 44. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženima se u izrečene kazne uračunava i vrijeme provedeno u pritvoru i to: optuženom V.M. od 29.09.2016. godine u 08,50 časova a optuženom M.S. od 02.02-02.04.2014. godine.

Na osnovu člana 99. stav 1. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske optuženi su dužni da solidarno naknade troškove krivičnog postupka čiji će iznos biti utvrđen posebnim rješenjem.

Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske optuženi se obavezuju da na ime naknade štete isplate oštećenoj ”Atos osiguranje” a.d. Bijeljina iznos od 138.064,68 KM u roku od 6 mjeseci od pravosnažnosti ove presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Na osnovu člana 95. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženi se obavezuju da na ime imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom plate u korist Budžeta Republike Srpske iznos od 62.878,70 KM u roku od 6 mjeseci od pravosnažnosti ove presude.

oksud-doboj.pravosudje.ba