Home GRADOVIDerventa Planirani prekidi u isporuci električne energije

Planirani prekidi u isporuci električne energije

by Dejan

Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 27.02.2024 godine u vremenu od 08:00 do 14:00 časova planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Derventa tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na sledećim lokacijama Gornja i Donja Lupljanica , koje se napajaju sa trafo područja: D. Lupljanica 1,D. Lupljanica 5 – Bojanić,D. Lupljanica 2 – Popović,D. Lupljanica 4 – Simić,D. Lupljanica – Malica 1,D. Lupljanica – Malica 2,G. Lupljanica – Vodovod,D. Lupljanica 3 – Živkovići,D. Lupljanica – Malica 3,G. Lupljanica – Tešići.
U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci biće kraći od najavljenog.
Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju, kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu, za šta ne snosimo odgovornost.

Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 26.02.2024 godine u vremenu od 08:00 do 14:00 časova planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Derventa tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na sledećim lokacijama Modran, Plehan, Bunar i Bukovac, takođe kratkotrajno u vremenu od 07:55 do 08:00 i od 13:55 do 14:00 časova ostaće potrošači u naseljima Zelenike, Cerovi i Kostur , koje se napajaju sa trafo područja: Modran – Šitum,Plehan – Kovačevci,Bunar – Mijatovići,Bunar – Kozak,Bunar – Stanići,Modran – Groblje,Bukovac (De).
U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci biće kraći od najavljenog.
Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju, kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu, za šta ne snosimo odgovornost.

Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 28.02.2024 godine u vremenu od 09:00 do 14:00 časova planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Derventa tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na sledećim lokacijama Crnča (zaseok Gostići) i Torine, takođe kratkotrajno u vremenu od 09.55 do 09.00 i od 13.55 do 14.00 časova ostaće potrošači u naseljima Gornji Cerani (zaseok Lazarevići), Velika Sočanica (zaseok Šareg, Tri Kruške i Balaševići) i Crnča (zasok Nagradići, Marijanovići, Nikolići, Babići, Bosići i Bogdanovići) , koje se napajaju sa trafo područja: Torine,Crnča – Gostići.
U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci biće kraći od najavljenog.
Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju, kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu, za šta ne snosimo odgovornost.

Elektro Doboj

Preporučujemo