Home GRADOVIDerventa Planirani prekidi u isporuci električne energije

Planirani prekidi u isporuci električne energije

by Dejan

Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 20.02.2024 godine u vremenu od 09:00 do 15:00 časova planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Derventa tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na sledećim lokacijama Rapćani, Donji Detlak, Kalenderovci, Gornji Detlak i Drijen , koje se napajaju sa trafo područja: Rapćani,Donji Detlak – Sivci,Donji Detlak – Ratkovci,Kalenderovci – Barbarište,Turski Kalenderovci,Kalenderovci 1 – Štale,Kalenderovci – Đuraš,D. Detlak – Jevđić,G. Detlak – Bjelošević,G. Detlak – Čolić,G. Detlak – Kovačevići,G. Detlak – Bijelići,G. Detlak – Railići,Drijen 1 – Milovanović,Drijen 3 – Bašić,Drijen 2,Drijen – Vodovod,G. Detlak – Subići,Rapćani-Davidovići,G. Detlak – Kolonija,D. Detlak – Martići.

U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci biće kraći od najavljenog.
Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju, kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu, za šta ne snosimo odgovornost.

Elektro Doboj

Preporučujemo