Home GRADOVIDerventa Planirani prekidi u isporuci električne energije

Planirani prekidi u isporuci električne energije

by Dejan

Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 13.02.2024 godine u vremenu od 08:00 do 13:00 planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Derventa tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na sledećim lokacijama dio Dubičke ulice (u Jasencima prema otpadu) , koje se napajaju sa trafo područja: Jasenci.
U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci biće kraći od najavljenog.
Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju, kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu, za šta ne snosimo odgovornost.Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 13.02.2024 godine u vremenu od 08:00 do 13:00 planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Derventa tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na sledećim lokacijama dio Dubičke ulice (u Jasencima prema otpadu) , koje se napajaju sa trafo područja: Jasenci.
U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci biće kraći od najavljenog.
Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju, kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu, za šta ne snosimo odgovornost.

Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 09.02.2024 godine u vremenu od 08:45 do 12:50 planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Derventa tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na sledećim lokacijama zaseok Đurđevići , koje se napajaju sa trafo područja: D. Cerani – Đurđevići.
U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci biće kraći od najavljenog.
Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju, kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu, za šta ne snosimo odgovornost.

Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 09.02.2024 godine u vremenu od 08:50 do 12:55 planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Derventa tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na sledećim lokacijama dio naselja kod škole , koje se napajaju sa trafo područja: D. Cerani – Škola.
U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci biće kraći od najavljenog.
Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju, kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu, za šta ne snosimo odgovornost.

Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 09.02.2024 godine u vremenu od 08:57 do 12:57 planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Derventa tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na sledećim lokacijama Modran, Plehan, Bunar i Bukovac , koje se napajaju sa trafo područja: Modran – Šitum,Plehan – Kovačevci,Bunar – Mijatovići,Bunar – Kozak,Bunar – Stanići,Modran – Groblje,Bukovac (De).
U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci biće kraći od najavljenog.
Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju, kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu, za šta ne snosimo odgovornost.

Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 09.02.2024 godine u vremenu od 08:57 do 12:57 planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Derventa tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na sledećim lokacijama Modran, Plehan, Bunar i Bukovac , koje se napajaju sa trafo područja: Modran – Šitum,Plehan – Kovačevci,Bunar – Mijatovići,Bunar – Kozak,Bunar – Stanići,Modran – Groblje,Bukovac (De).
U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci biće kraći od najavljenog.
Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju, kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu, za šta ne snosimo odgovornost.

Elektro Doboj

Preporučujemo