Home GRADOVIDerventa Planirani prekidi u isporuci električne energije

Planirani prekidi u isporuci električne energije

by Dejan

Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 18.01.2023 godine u vremenu od 09.00 do 10.30 planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Derventa tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na sledećim lokacijama naselje Kineska četvrt (ulica: Derventskih oslobodilaca) , koje se napajaju sa trafo područja: Istok 5.
U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci biće kraći od najavljenog.

Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 17.01.2023 godine u vremenu od 08:00 do 13:00 planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Derventa tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na sledećim lokacijama Modran, Bunar, Plehan, Bukovac, Zelenike, Šušnjari, Kostur i Cerovi , koje se napajaju sa trafo područja: Modran – Crkva,Modran – Opačak,Modran – Raskršće,Modran – Šitum,Plehan – Kovačevci,Bunar – Mijatovići,Bunar – Kozak,Bunar – Stanići,Modran – Groblje,Kostur,Šušnjari – Ganija,Cerovi – Jurakić,Cerovi,Bukovac (De),Modran – Lončar,Zelenike.
U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci biće kraći od najavljenog.

Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 18.01.2023 godine u vremenu od 10.30 do 12.00 planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Derventa tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na sledećim lokacijama ulici: Svetrog Save, Ive Andrića, 19. Apria i dio ulice Srpske Vojske , koje se napajaju sa trafo područja: TS 4 – Svetog Save.
U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci biće kraći od najavljenog.

Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 18.01.2023 godine u vremenu od 12.00 do 13.30 planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Derventa tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na sledećim lokacijama ulica: Svetog Save, Srednjoškolski centar, Sportsko-kulturni centar “derventa”, Auto- moto društvo Derventa i Motel “Dvor” , koje se napajaju sa trafo područja: Srednjoškolski centar.
U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci biće kraći od najavljenog.

Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 18.01.2023 godine u vremenu od 13.30 do 15.00 planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Derventa tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na sledećim lokacijama ulice:Stevana Nemanje, (od Vrela do Vagabonda), Trg Pravoslavnja, Milana Tepića, Rade Kondić, Milunke Savić i dio ulice Vuka Karadžića , koje se napajaju sa trafo područja: TS 2 – Škola N. Tesla.
U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci biće kraći od najavljenog.

Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 20.01.2023 godine u vremenu od 08:00 do 14:00 časova planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Derventa tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na sledećim lokacijama Modran, Dažnica, Gradina, Velika , koje se napajaju sa trafo područja: Bilića Vrelo 1,Bilića Vrelo 2,Asvaltna baza 1,Asvaltna baza 2,Gradina – Mobis,Velika,Modran – Bekić,Modran- Tomljanovići,Kovačevački Potok,Gradina,Gradina – Čičak.

Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju, kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu, za šta ne snosimo odgovornost.

Elektro Doboj

Preporučujemo