Home GRADOVIDerventa Otvorena regionalna kancelarija resursnog centra JU „Budućnost“ Derventa

Otvorena regionalna kancelarija resursnog centra JU „Budućnost“ Derventa

by admin

Dana, 03.06.2021. godine u Bijeljini je izvršena primopredaja regionalne kancelarije resursnog centra JU Centra za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Budućnost“ Derventa. Kancelarija je smještena u OŠ „Vuk Karadžić“ u Ledincima i djelovaće kao sastavni dio JU Centra „Budućnost“.

Svrha otvaranja kancelarije jeste pružanje stručne defektološke podrške u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama s područja Bijeljine, Ugljevika i Lopara.

Novozaposleni defektolog JU Centra „Budućnost“ će biti zadužen za realizaciju aktivnosti iz nadležnosti resursnog centra. Te aktivnosti obuhvataju: evidentiranje djece sa smetnjama u razvoju predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta; procjenu potreba i mogućnosti djece sa smetnjama u razvoju; individualni rad sa učenicima; savjetodavni rad sa nastavnicima i roditeljima, te obuke o upotrebi asistivnih tehnologija; adaptaciju udžbenika i slično.

Direktor Vladan Popović ističe da će se otvaranjem kancelarije u Bijeljini omogućiti velika podrška u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama. Navodi da je JU Centar „Budućnost“ jedan od četiri resursna centra u Republici Srpskoj, a stručni rad će se zasnivati na radu sa slijepim i slabovidim učenicima na teritoriji čitave Republike Srpske i djecom sa smetnjama u razvoju na području dobojske i bijeljinske regije.

derventa.ba

Preporučujemo