Održana 22. sjednica Skupštine opštine

Na 22. sjednici Skupštine opštine , održanoj  juče, našla se 21. tačka dnevnog reda.

Odbornici su razmatrali i usvojili prijedloge odluke o osnivanju groblja vjerske zajednice u Kuljenovcima, o naknadama za vršenje odborničke dužnosti i naknadama za rad radnih tijela SO Derventa, o prodaji nekretnina u svojini opštine u KO Stanići, KO Derventa 2 RP “Komunalno-servisni centar“ i RP „Rampa –sajmište“, u KO Bijelo Brdo i odluku o davanju u zakup neizgrađenog zemljišta u svojini opštine u KO Derventa 2. Povodom usvajanja odluka o prodaji nekretnina u svojini opštine, u izjavi za medije, načelnik Milorad Simić je rekao da je zadovoljan što su odbornici prepoznali kao kvalitetne i za dobrobit Dervente korisne odluke o prodaji nekretnina i usvojili ih. „ Njima se privlače potencijalni investitori i privrednici i stvaraju nove poslovne mogućnosti Dervente. Dobićemo nove ulagače, nove poslovne prostore, nova radna mjesta i Derventu bogatijom ne za jedan stambeni objekat nego i za objekat čija se veličina mjeri hiljadama kvadrata. Moje čestitke odbornicima koji su donošenjem ove odluke pokazali da misle na dobrobit Dervente i ovog naroda. Derventa će i ovim sigurno zadržati mjesto koje joj pripada u RS“, rekao je načelnik. Načelnik je ovom prilikom čestitao izbor za poslanike u Narodnoj skupštini RS Igoru Žuniću, Vesni Jungić i Nadetu Planinčeviću. Usvojen je i prijedlog odluke o prenosu prava svojine na nepokretnosti opštine Derventa u svojini RS-Ministarstvo unutrašnjih poslova Policijska stanica Derventate izvještaj o izvršenju Budžeta opštine za prvih šest mjeseci  2014. godine sa posebnim osvrtom na ostvarenje lokalnih prihoda po vrstama.

Na dnevnom redu sjednice našla se i Informacija o radu i poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač SO, za period januar – jun 2014. godine koja je usvojena. Povodom usvajanja ove odluke,  predsjednik Skupštine opštine Jozo Barišić je , u izjavi za medije, rekao:“Vidjeli smo iz informacije da se direktori javnih ustanova ponašaju krajnje odgovorno po pitanju trošenja budžetskih sredstava. Javne ustanove, koje imaju vlastite prihode, nastoje da ih povećaju kako bi što manje koristili budžetska sredstva. Postoji i disciplina u  pogledu zapošljavnja u ustanovama i nema novih zaposlenih“, rekao je predsjednik  Barišić. Odbornici  su usvojili Informaciju o radu Prvostepene stručne komisije za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju, o ostvarivanju prava u skladu sa Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodicama poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata RS, o registraciji zajednice etažnih vlasnika i o investicionom i tekućem održavanju stambenih zgrada i stanova,te Informacija o realizaciji privatizacije državnih stanova, korišćenju neotkupljenih stanova i korišćenju sredstava za obnovu stambenog fonda. Usvojen je i Prijedlog odluke o raspisivanju ponovnog Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JU „Centar za socijalni rad“, te Prijedlog o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje pet članova Opštinske izborne komisije, Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka po Javnom oglasu za imenovanje  članova ove komisije

i Prijedlog rješenja o izboru predsjednika i članova Komisije za mjesne zajednice.

Odbornici nisu usvojili Informaciju o radu i stanju osnovnog i srednjeg obrazovanja.

Sljedeća sjednica SO zakazana je za 13. novembar.

 

derventa.ba