Odlukom SO Derventa dobija park “9. januar” – VIDEO

Pored značajnih sredstava kapitalnog budžeta od milion i 400 000  KM kao i kreditnog zaduženja ,opštini će na raspolaganju biti i million KM viših nivoa vlasti za tri velika projekta koja su na 18. redovnoj sjednici dobila podršku većine odbornika.

I u nastavku sjednice  o finansijama. Usvojen je rebalans budžeta za 2018.godinu koji je za million 676 hiljada i 709 KM veći u odnosu na usvojeni budžet.Uvećanje se odnosi na kreditna sredstva i oko 176 hiljada KM koje su skupili mještani za izgradnju vodovoda u Kalenderovcima.

Podršku odbornika dobio je i izvještaj o radu načelnika i radu opštinske uprave u prošloj godini, a završnicu skupštinskog zasjedanja obilježila je skoro sat vremena duga rasprava o radu Derventskog lista. Opozicija tvrdi da rade neobjektivno i u korist vlasti a glavna pritužba se odnosila na odsustvo izvještaja sa Aktuelnog časa sjednice te na na činjenicu da je aktuelni vd direktora to već godinama.

Odbornici su usvojili i izvještaj o izvršenju budžeta za prošlu godinu kao i program namjenskog utroška sredstava posebnih vodnih naknada za 2018. godinu.

TV K3