Home GRADOVIDerventa Obustava u isporuci električne energije zbog planiranih radova

Obustava u isporuci električne energije zbog planiranih radova

by Dejan B.

Zbog planiranih radova na revizije i ispitivanju zaštite u TS 110/h „Derventa“ od strane „Elektroprenos BiH“, kao i planiranih radova na upajanju nove TS 10/0,4 kV „Mandić Komerc“ te radova na zamjeni dotrajalih drvenih stubova, dana 08.04.2021. godine u vremenskom periodu od 09:00 – 12:00 časova bez napajanja električnom energijom ostaće krajnju kupci koji se snabdjevaju električnom energijom sa područija:
– DV 10 kV Derventa 2
Ulica 16. Krajiške, naselja Omeragići (TS 10/0,4 kV: Kolektor, Omeragići 1, Omeragići – Truman), Novog Naselja (TS 10/0,4 kV: Novo Naselja 1, Novo Naselje 2, Pijetlovića sokaka, Goldi)
– DV 10 kV Miškovci
naselje Jasenci (TS 10/0,4 kV: Jasenci, Minik), naselja Šašići (TS 10/0,4 kV: Servisni centar 1, Servisni Centar 2, Emka), naselje Derventski Lug (TS 10/0,4 kV: Gatarić, Markuljević, Metal Vis, Zoneks, Derventski lug – Nikolić, Derventski lug – Svilengrad, Derventski lug – Frukta, Derventski lug – Grujo, Derventski lug – Ehta, Veneto Šuz, Tokarenje, MP Gama, Derventski lug 1 i Derventski lug – Metalac MBM.)

Ukoliko radovi budu završeni prije predviđenog roka, ponovno snabdjevanje električnom energijom biće uspostavljeno odnmah nakon zavrđšenih radova.

Elektro Doboj

Preporučujemo