NS RS – Nade Planinčević postavio pitanje o priključku Dervente na autoput

Narodni poslanik iz Dervente Nade Planinčević, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Šestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske pitanje vezano za priključak Dervente na autošut Doboj – Banja Luka, koja je  održana 8. oktobra 2015. godine.

  • Postavljam pitanje koje sam već više puta aktuelizovao, a nisam dobio konkretan odgovor. Namjerava li Vlada Republike Srpske putem nadležnih institucija podržati projektovanje i izgradnju priključka na auto put Doboj-Banjaluka, na pravcu Derventa-Stanari?
  • Na kojoj lokaciji se planira pomenuti priključak, kada se može očekivati promjena kategorizacije puta Derventa-Stanari, kao preduslov za realizaciju projekta?

ODGOVOR

Prema informaciji koja je dostavljena od strane Javnog preduzeća „Autoputevi Republike Srpske“ DOO Banja Luka, obavještavamo vas sljedeće:

Zajednički zahtjev načelnika opština Derventa i Stanari, broj 02370-311 i 02-345-628/15 od 09.07.2015. godine zaprimljen je na protokol Javnog preduzeća „Autoputevi Republike Srpske“ doo Banja Luka, kojim se traži da se na autoput Banja Luka-Doboj umjesto nadvožnjaka Ninkovići kojim prelazi lokalni put Derventa-Osinja-Stanari preko navedenog autoputa, izgradi petlja radi priključivanja obe opštine na autoput.

Zahtjev pet mjesnih zajednica opštine Derventa zaprimljen je na protokol Javnog preduzeća „Autoputevi Republike Srpske“ doo Banja Luka, kojim se traži da se pored uključenje na autoput Dervente i Stanara, kao i zapadnog dijela Doboja, planira i izgradnja u Crnči.

Oba navedena zahtjeva su prosljeđena nosiocu izrade sprovedbenog urbanističkog dokumenta, koji će na osnovu analiza navedenih zahtjeva koju će uraditi multidisciplinirani tim, zauzeti stav o zahtjevima, a stav će biti obrađen u sprovedbenom urbanističkom dokumentu, za koje je Zakon o uređenju prostora i građenju Republike Srpske propisao transparentnu proceduru donošenja uz aktivno učešće zainteresovane javnosti.

Definisanje eventualne lokacije uključenja na autoputu, u skladu sa zakonskom regulativom je dopušteno ovlaštenim institucijama nadležnim za izradu i usvajanje prostorno-planske dokumentacije.

Odgovor Ministarstvo saobraćaja i veza RS

Izvor: NS RS