Novogodišnja priredba u OŠ “Đorđo Panzalović” u Osinji – FOTO

U Osnovnoj školi “Đorđo Panzalović “u Osinji, protekle sedmice bilo je radno i svečano, a održane su tradicionalne priredbe, kako u centralnoj, tako i u područnim školama.

Priredbu su organizvoane povodom završetka nastave u prvom polugodištu, što je bila prilika da se sumira godina i rezultat postignuti u istoj.  Programu je prisustvovao veliki broj roditelja koji su imali priliku da vide rezultate rada učenika i njihovih nastavnika kroz razne vidove sekcija.

“Ovo je tradicija koja traje već duže u Osinjskoj školi, te svim područnim koje pokrivamo. Godina iza nas bila je radna, a urađeno je niz projekata. Svakako tu su bili i redovni izleti za naše školarce”, istako je direktor škol u Osinji, Željko Stjepanović.

Na kraju programa, upriličena je posjeta Djeda Mraza, koji je podijelio paketiće đacima i djeci radnika škole.

Radio Derventa