Neophodni zajednički turistička paketi

U hotelu „Kardijal“ u Banji Vrućici kod Teslića, u četvrtak (30. oktobar) održan je peti po redu sastanak predstavnika turističkih organizacija regije Doboj, a cilj sastanka bilo je kreiranje zajedničke turističke ponude za regiju Doboj, odnosno kreiranje turističkih paketa za vjerski, kulturno-istorijski, ribolovni i lovni turizam, te dogovor u vezi sa zajedničkim nastupom turističkih organizacija regije Doboj na Katarinskom sajmu u Slavonskom Brodu.

Sastanku su prisustvovali predstavnici turističkih organizacija iz Doboja, Dervente, Teslića, Modriče i Broda, te predstavnici Ministarstva trgovine i turizma RS, Turističke organizacije Republike Srpske, Lovačkog Saveza Republike Srpske, Lovačkog udruženja „Motajica“ iz Dervente i Lovačkog udruženja „Borja“ iz Teslića.

– Neophodno je da turističke organizacije do 15. novembra prikupe od lokalnih lovačkih udruženja informacije i fotografije o lovnim potencijalima i vrijednostima. Nakon prikupljanja informacija potrebno je kreirati zajednički paket za lovni turizam. Takođe, potrebno je da Ministarstvo trgovine i turizma RS i Lovački savez RS pokrenu proceduru u vezi sa promjenom i dopunom CITES pravila za Srpsku, izjavio je direktor Javne ustanove „Turistička organizacija opštine Derventa“ Damir Kljajić.

On je dodao da je na sastanku odlučeno da turističke organizacije regije Doboj zajedno nastupe na Katarinskom sajmu u Slavonskom brodu od 21. do 23. novembra 2014. godine. Cilj posjete ovom sajmu je uspostavljanje kontakata sa predstavnicima udruženja, institucija, ustanova iz Hrvatske sa kojima bi se u budućnosti moglo raditi na prekograničnim projektima.

Stručni saradnik za turizam „Turističke organizacije opštine Derventa“ Mladen Pećić rekao je da je potrebno da turističke organizacije regije Doboj obave i razgovore sa lokalnim udruženjima ribolovaca, te da u što skorije vrijeme kreiraju prijedloge paketa za svoje opštine.

– Prijedlozi u vezi sa vjerskim i kulturno-istorijskim turizmom po opštinama regije Doboj, koje su pripremile lokalne turističke organizacije, biće proslijeđeni Turističkoj organizaciji Republike Srpske radi kreiranja zajedničkog turističkog paketa, naglasio je Pećić.

Predsjednik Lovačkog udruženja „Motajica“ iz Dervente Miodrag Đeorđić rekao je da lovci iz Italije dolaze u Derventu, a zainteresovani su za najčešće za lov na sitnu divljač. Dodao je da Lovačko udruženje „Motajica“ želi da vrednuje lovačke manifestacije koja se održavaju u vrijeme Derventskog vašara.

Turistička organizacija opštine Derventa