Home GRADOVIDerventa Nekoliko naselja bez električne energije zbog planiranih radova

Nekoliko naselja bez električne energije zbog planiranih radova

by Dejan B.

Dana 16.06.2021. godine (srijeda) i 17.06.2021 godine (četvrtak) zbog planiranih radova na ugradnji betonskih stubova na dalekovodu Crnča, u vremenu od 09:00 do 14:00 časova, bez napajanja električnom energijom će ostati potrošači koji se napajaju sa DV 10 kV Modran – Crnča, odnosno od reklozera za Crnču.

Zastoj o isporuci električne energije se odnosi na potrošače u naselju: Crnče, dijela Male Sočanice i dio V. Sočanice, Osinjski Klenovac i Velikog Prnjavora.

Zbog planiranih radova na ugradnji betonskih stubova na dalekovodu Kalendrovci odcjep Miškovci, dana 18.06.2021. godine (petak), u vremenu od 08:30 do 08:40 časova i od 14:00 do 14:10 časova, bez napajanja električnom energijom ostaju svi potrošači koji se napajaju sa DV 10 kV Derventa – Kalenderovci. Potrošači na DV 10 kV odcjepu za Miškovce bez napajanja ostaju u vremenskom periodu od 08:30 do 14:10 časova, dana 18.06.2021. godine (petak). Zastoj o isporuci električne energije se odnosi na potrošače u naselju: dijela D. Luga , Agića i Miškovaca.

Ukoliko se planirani radovi završe prije predviđenog roka vrijeme trajanja zastoja biće kraće od planiranog.

 

Preporučujemo