Na području PU Doboj sprovedena regionalna akcija “Pojas“

Policijska uprava Doboj je u vremenskom periodu od 26. do 31. marta 2018. godine, sprovela regionalnu akciju pojačane kontrole učesnika u saobraćaju sa akcentom na korišćenje bezbjednosnog pojasa u vozilima.

Od ukupno kontrolisanih 1080 učesnika u saobraćaju, zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa od strane vozača, suvozača i putnika u vozilu, policijski službenici PU Doboj izdali su ukupno 258 prekršajnih naloga.

Analizirajući problematiku upotrebe sredstava pasivne zaštite u vozilu, na području Policijske uprave Doboj tokom protekle godine policijski službenici su redovno usmjeravani na akcije kontrole ove vrste prekršaja a što je dovelo do zadovoljavajućih rezultata kada je u pitanju sigurnost učesnika u saobraćaju.

U toku 2017. godine broj smrtno stradalih lica u saobraćajnim nezgodama smanjen je za 30,4%, dok je broj lica sa zadobijenim teškim tjelesnim povredama smanjen za 1,1%.

Bezbjednosni pojas kao jedan od bitnijih elemenata pasivne zaštite u vozilima, u značajnoj mjeri utiče na smanjenje broja i težinu zadobijenih povreda vozača i putnika.

Policijska uprava Doboj apeluje na sve učesnike u saobraćaju da koriste bezbjednosni pojas, kako bi svoju bezbjednost podigli na što viši nivo.

PU Doboj