Ministar Šeranić u Derventi sa direktorima socijalne zaštite razgovarao o budućem finansiranju

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić danas je u Derventi sa direktorima republičkih ustanova socijalne zaštite razgovarao o budućem finansiranju i modelima unapređenja poslovanja.
“Zakonski bi trebalo da regulišemo neke stvari, kao što je gerijatrijska psihijatrija, s obzirom na demografsko starenje”, izjavio je Šeranić novinarima nakon sastanka.

On je najavio usvajanje zakona o mentalnom zdravlju u koji će pokušati unijeti neka rješenja o kojima je razgovarano na današnjem sastanku.

“U izradi su dvije strategije, od kojih se jedna odnosi na stara lica, a druga na mentalno zdravlje. To je koncept kojim se daju odgovori na neka pitanja o kojima smo razgovarali”, kaže Šeranić.

Šeranić je napomenuo da je do sada Vlada Republike Srpske sufinansirala ustanove po korisniku, a da se razmišlja da to ubuduće bude na principu usluge.

“Razmišljamo o tome da ustanove podignu usluge na viši nivo, da ne bude finansiranje samo od Vlade, već i iz drugih izvora. Struktura usluge mora biti jasnije kvalifikovana jer sada uslugu plaćamo po korisniku, bez obzira na to da li je pokretan ili nije. Moramo da vidimo kolika je stvarna vrijednost usluge za stara lica”, rekao je Šeranić.

Na sastanku je razgovarano i o dosadašnjem načinu pružanja usluga djeci bez roditeljskog staranja, onoj ometenoj u razvoju, kao i realizaciji projekta hraniteljstva i socijalnog stanovanja djece i njihovog osamostaljivanja.

Direktor Socijalno-gerijatrijskog centra Banjaluka Vinko Lolić kaže da ova ustanova ima 320 korisnika i da imaju veliku listu čekanja.

“Mi smo jedna od najboljih ustanova u regionu, imamo brojne potpisane protokole i usvojili smo ISO standarde. Jedino što je loše je to što ne možemo izaći u susret svim našim sugrađanima da njihove najbliže smjestimo”, rekao je Lolić.

Direktor Javne ustanove Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju “Budućnost” iz Dervente Vladan Popović smatra da je sastanak bio dobar i koristan.

“Mi smo insistirali na proširenju usluga koje bi obavljali prema korisnicima, uvažavajući savremene trendove”, naveo je Popović i dodao da treba proširiti djelovanje na pružanje usluga na terenu, od specijalističko-socijalnih do socijalne rehabilitacije.

SRNA