Home GRADOVIDerventa Komunalac Derventa – obavještenje

Komunalac Derventa – obavještenje

by admin

OBAVJEŠTENjE

Odlukom Skupštine opštine Derventa br.01-022-137/18, od 26.04.2018. godine, preduzeću „Komunalac“ a.d. Derventa su povjerena na upravljanje i održavanje groblja koja se nalaze na zemljištu koje je u vlasništvu opštine Derventa, i to : Srpsko pravoslavno groblje u Derventi, u ulici Vladike Nikolaja Velimirovića i ulici Potočani, kao i Javno groblje u Derventi, u ulici 1. Maja.

Na osnovu navedene odluke donesen je Pravilnik o redu i radu na groblju čijim je odredbama, između ostalog, propisana mogućnost rezervacije grobnog mjesta, te obaveza plaćanja naknade za grobno mjesto na dan sahrane, kao i obaveza plaćanja godišnje naknade za održavanje i uređenje zajedničkih dijelova groblja, u visini koja je utvrđena Cjenovnikom pogrebnih usluga i usluga održavanja groblja.

Ovim putem pozivamo sve korisnike grobnih mjesta (podnosioci zahtjeva za ukop umrlog na groblje i obavljanje sahrane, rodbina umrlog ili drugo lice, kao i lice koje za života zaključi ugovor sa Upravom groblja o zakupu grobnog mjesta), a koji do sada nisu izmirili svoje obaveze prema Upravi groblja po osnovu naprijed navedenih naknada, da to učine što prije, a najkasnije do 30.04.2021.godine.

Komunalac Derventa

Preporučujemo