Još jedno priznanje načelniku Simiću i Opštini Derventa

Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost “Indikator” iz Sarajeva je,u svojoj tradicionalnoj akciji “Najbolji poslovni potez u BiH 2017” dodijelilo priznanje načelniku opštine Miloradu Simiću i Opštini Derventa.

U obrazloženju nagrade stoji da je priznanje dodijeljeno za postignute rezultate u razvoju biznisa i privlačenju novih kompanija da investiraju na području opštine.”Indikator” je jedan od vodećih poslovnih medija u BiH,a izbor naboljeg poslovnog poteza je projekat koji se provodi od 2012. gopdine.

Odluka o najboljim poslovnim potezima menadžera kompanija i drugih aktera u privredi donosi se na osnovu usvojenog pravilnika i na bazi mjesečne analize oko 500 informacija koje se svakodnevno prikupljaju iz različitih izvora.

Na ovom projektu “Indikator”angažuje i vlastiti tim eksperata ekonomskih nauka,privrednika, novinara i urednika privrednih i biznis rubrika.Na čelu konsultantskog tima u 2017.godini bio je ugledni hrvatski ekonomista dr Ljubo Jurčić,profesor na Katedri međunarodne ekonomije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U okviru ove akcije priznanja će takođe biti uručena i tešanjskoj kompaniji za promet naftom i naftnim derivatima “Hifa”, konstruktoru bosanskohercegovačke CNC mašine Mehmedu Husakoviću iz Jelaha,kompaniji za proizvodnju dizajniranog namještaja MS&WOOD iz Fojnice te trima kompanijama u oblasti osiguranja.

Za najveći finansijski poslovni potez priznanje će biti uručeno domaćoj kompaniji Imres Smart Greenergy iz Livna koja će sa kompanijom iz Istambula uložiti 1,6 milijardi eura u izgradnju hidro i vjetroelektrane.Ovo je i najveća investicija zaključena na području zemalja regije u proteklih nekoliko godina.