Home GRADOVIDerventa Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JZU Dom zdravlja Derventa

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JZU Dom zdravlja Derventa

by admin

Skupština opštine Derventa je na 5. sjednici Skupštine opštine, održanoj 28.02. 2017. godine, Odlukom broj: 01-022-219/16 raspisala Javni konkurs za izbor direktora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Derventa. Javni konkurs je objavljen u „Derventskom listu“ broj 2535 od 9.marta 2017. godine, „Glasu Srpske“ od 09.marta 2017. godine i „Službenom glasniku Republike Srpske“ broj 25 od 13. marta 2017. godine. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja i krajnji rok za podnošenje prijava kandidata na javni konkurs ističe 28.03. 2017. godine.

Preporučujemo