I Derventa u programu “GIZ ProLokal + 10”

Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) provodi na području Bosne i Hercegovine program”Jačanje lokalne samouprave i ekonomskog razvoja”.Predstavnici GIZ-a boravili su Derventi i sa rukovodstvom opštine dogovorili učešće opštine u ovom programu kroz projekat ” GIZ ProLokal+ 10”.Program će se provoditi u periodu od 2016.do 2018. godine,a finansira se sredstvima Vlade SR Njemačke i Evropske unije.Partnerske institucije u realizaciji “ProLokal+10” su Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvo industrije i rudarstva RS,Ministarstvo preduzetništva , razvoja i obrta Federacije BiH i Vlada Brčko Distrikta.

Program se odnosi na jačanje kapaciteta malih i srednjih preduzeća u sektorima drvoprerade, metaloprerade i poljoprivrede kroz podršku inicijativama za unapređenje konkurentnosti preduzeća, jačanje saradnje javnog i privatnog sektora u oblastima vezanim za lokalni ekonomski razvoj, revitalizaciju malih i srednjih preduzeća koja su pretrpjela štete u poplavama 2014. godine i unapređenje kapaciteta lokalne administracije sa ciljem obezbjeđivanja lakšeg upravljanja lokalnim ekonomskim razvojem.

Načelnik opštine Milorad Simić je predstavnike GIZ-a upoznao sa trenutnim privrednim ambijentom opštine sa akcentom na sektore koji će biti obuhvaćeni ovim programom.
Karl-Heinz Jach,koordinator za aktivnosti lokalnog ekonomskog razvoja GIZ-a je istakao da je glavna ideja projekta da se podrže mala i srednja preduzeća u pomenutim sektorima.”Željeli bismo da se razvije dobro privredno okruženje za dobar razvoj poslovanja.Ono što opštine mogu da učine za svoje poslovne ljude jeste pomoć u infrastrukturi.Takođe potrebno je ostvariti komunikaciju između privatnog i javnog sektora, a cilj je da se razviju i institucije koje mogu pružiti podršku poslovnom sektoru.To takođe uključuje i međuopštinsku saradnju,a pretpostavljam i prekograničnu saradnju.Iskoristili bi iskustva iz prethodne saradnje sa nekim opštinama,a podijelićemo i iskustva iz Njemačke.Zajedno bi sa timom,koji vi odredite ispred opštine, radili na jačanju i razvoju poslovnog okruženja u opštini”, rekao je Jach.

Na sastanku su dogovorene programske aktivnosti u narednom periodu s tim da je opština dužna da formira tim za saradnju , dostavi pregled stanja u privredi i spisak partnera sa kojima bi bilo dobro raditi na nivou opštine .Trenutne partnerske opštine GIZ-a iz Republike Srpske su Gradiška, Laktaši, Kozarska Dubica,Srbac i Teslić, a pored Dervente u projekat će sada biti uključeni i Prijedor i Prnjavor.

Ispred GIZ ProLokala sastanku su još prisustvovali Snježana Savić,ekspert za sektorski razvoj u oblasti poljoprivrede, Mišel Pavlica, ekspert za sektorski razvoj u oblasti metala i drveta i Donald Prohaska iz kancelarije u Banjaluci.

derventa.ba